Foto af Automekaniker
Job

Automekaniker

Automekanikere vedligeholder og reparerer biler, både personbiler, busser og lastvogne.

Fakta

Arbejdssteder:
Autoværksteder
Stillingsbetegnelser:
Automekaniker, Autoteknolog, Lastvognsmekaniker, Autoelektriker, Autoophugger, Dækmontør, Klargøringsmand, Bilsynsassistent

De udskifter dele og bruger ofte computer til at finde fejl og til at justere motoren. Nogle er specialister i et enkelt bilmærke. Andre er specialister i at syne biler.

På værkstedet arbejder mekanikeren ofte sammen med autoelektrikere og karosserismede.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af autoelektriker
Fejlfinding - Mekanikeren måler elektronikken igennem for at finde fejl.

Du reparerer både personbiler, varevogne, busser og lastbiler, og du arbejder med både benzin- og dieseldrevne køretøjer.

Lastvognmekanikere, der arbejder med større vogne, servicerer også påhængsvogne, sættevogne og forskelligt specialudstyr.

Man vedligeholder for det meste bilerne i forbindelse med serviceeftersyn. Bilejeren indleverer køretøjet, fx efter hver 10.000 km, den har kørt. Automekanikeren gennemgår den så efter et fast skema. Computeren bruger man til at måle og justere med. Fx når man skal justere motoren. Det foregik før med skruetrækker og -nøgler.

Mekanikeren skal desuden rense og smøre de forskellige dele og skifte olie, tændrør, filtre osv. Til sidst afprøver man, om de forskellige dele fungerer, som de skal.

Når man skal reparere en bil, skal man først finde fejlen. Fejlfinding og reparation sker ofte ved hjælp af en computer. Computeren forbindes til bilen, og i mange tilfælde også til bilfabrikkens it-udstyr.

Automekanikere reparerer fejl på motorer med tændings- og brændstofanlæg, det såkaldte transmissionssystem med bl.a. kobling, gearkasse og differentiale. Du arbejder også med bremser, styretøj og affjedring samt bilens elanlæg. I moderne biler er der meget it som du skal kunne efterse og udskifte.

Både vedligeholdelse og reparation kræver et nøje kendskab til, hvordan bilerne er konstrueret. Lastvognsmekanikere foretager også mindre reparationer på det elektriske anlæg og på kraner, tippelad og andet transportudstyr.

Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med kolleger, der hver har sin specialistviden. Autoelektromekanikere (eller autoelektrikere) står for de mere komplicerede reparationer på de elektriske systemer, og større reparationer på karrosseriet udføres af karrosserismede.

Der findes enkelte autoelektrikere, der er specialiseret i eftersyn, service og reparationer af eldrevne køretøjer, fx elbiler og gaffeltrucker. Når køretøjet er indleveret til service, går du det efter og undersøger, om alt virker, som det skal. Du foretager så de nødvendige reparationer.

Det drejer sig bl.a. om lade- og startsystemer, elektriske sikkerhedssystemer og motorstyringssystemer. Det kan være vanskeligt at finde fejlen, så du går frem efter en bestemt metode. Tit fremstiller du selv komponenter og ledninger. Du bruger håndbøger, instruktionsbøger og tekniske specifikationer, som ofte er på engelsk eller andre fremmedsprog.

Andre opgaver kan være at justere og udføre mindre reparationer af biltelefoner og radio- og kommunikationsanlæg. Desuden efterses og repareres fartskrivere, så de overholder Arbejdstilsynets regler.

Det er blevet mere almindeligt, at automekanikere og autoværksteder er specialister i et enkelt eller ganske få bilmærker. Til de enkelte bilmærker hører ofte hele systemer af reservedele og specialværktøj.

Det kan være nødvendigt at bruge håndbøger og instruktionsbøger for at se, hvordan de forskellige bilmærker er bygget. Bøgerne er ofte på engelsk eller andre fremmedsprog.

En autoteknolog kan være leder af værkstedet, værkfører eller leder af værkstedets diagnoseteknik til fejlfinding i, og optimering af, både mekaniske og elektroniske systemer.

Autoophuggere arbejder med skrotning og ophugning af biler, som enten er slidt op eller blevet totalskadede ved trafikuheld. Mange autoophuggere er ufaglærte og oplært i virksomheden. Enkelte er uddannet som automekaniker.

En vulkanisør er specialist i at lægge nye slidbaner på bildæk.

En automontør har ikke svendebrev som mekaniker og løser mere rutineprægede opgaver. Automontørere arbejder med eftersyn og simpel fejlfinding på biler. Desuden reparerer og udskifter de nedslidte og defekte dele.

Arbejdsplads

Automekanikere arbejder på autoværksteder eller hos autoforhandlere. De fleste af disse værksteder er private. Nogle værksteder drives i forbindelse med en forretning, hvor man sælger biler.

Autoelektrikere arbejder på specielle autoelektriske værksteder, men kan også være ansat på almindelige autoværksteder. De fleste værksteder er private.

Forsvaret, staten og nogle kommuner har deres egne autoværksteder.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Autoelektriker, Autoelektromekaniker34.719 kr.--
Mekanikerarbejde, person- og varevogne30.067 kr.--
Mekanikerarbejde, lastvogne35.622 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mange automekanikere nedsætter sig som selvstændige med eget værksted. Oplysning om etableringsforhold m.v. kan fås hos Bilbranchen. Man kan evt. tage uddannelsen til håndværksmester.

En anden mulighed er at tage erhvervsakademiuddannelsen til Autoteknolog.

Der er gode muligheder for at få job som automekaniker.

Mere uddannelse

Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg arrangerer efteruddannelseskurser (AMU-kurser) bl.a. inden for køretøjsområdet.

Få mere at vide

Industriens Uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Den Danske Bilbranche
www.bil.di.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.