Foto af Skibsmontør
Job

Skibsmontør

Som skibsmontør reparerer du og sætter motorer i fiskefartøjer, coastere og andre mindre skibe.

Fakta

Arbejdssteder:
Skibsværfter, Skibssmedjer, Skibe, Motorværksteder
Stillingsbetegnelser:
Skibsmontør

Det er først og fremmest skibes hovedmotorer med tilhørende koblinger samt rør- og kølesystemer, du tager dig af. En del af arbejdet som skibsmontør handler også om eftersyn og reparation af kraner og dækpumper.

Du kan bl.a. arbejde på skibsværfter og på motorværksteder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af skibsmontør
Skibsmontøren på eftersyn af motoren i skibets maskinrum.

Ud over selve motoren, reparerer du også hjælpemaskineriet, som er andre mindre motorer, fx kompressorer, pumper og hydrauliske anlæg.

På motorerne skal skibsmontøren udskifte lejer, slibe og indstille ventiler, kontrollere krumtap, rense og udskifte filtre og spænde motordele til.

Skibsmontøren kan også efterse og reparere dæksmaskineriet, det vil sige kraner, dækspumper og spil.

Arbejdet udføres med almindeligt håndværktøj. Ved reparation og fremstilling af reservedele bruger du derudover værkstedsudstyr og maskiner til svejsning, flammeskæring og håndlodning samt boring, slibning og drejning.

Arbejdsplads

Skibsmontører arbejder med Reparation og installation af maskiner. Et faldende antal arbejder på skibsværfter, eller i skibssmedjer og på motorværksteder. En del arbejder i dag om bord på skibe i fart, se Skibsfart.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Skibsmontør33.435 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

En del skibsmontører finder arbejde til søs. Du kan også blive selvstændig med eget motorværksted og tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen.

Mere uddannelse

Der tilbydes en række AMU-uddannelser inden for Maskin- og værktøjsområdet.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.