Foto af Kølemontør
Job

Køletekniker

En køletekniker monterer et køleanlægs enkelte dele og installerer anlægget.

Fakta

Arbejdssteder:
Servicevirksomheder, Produktionsvirksomheder, Køleskibe
Stillingsbetegnelser:
Køletekniker, Servicetekniker

Når anlægget er stillet op, kontrollerer du, at det fungerer korrekt. Der findes køleanlæg alle de steder, der er behov for at opbevare fødevarer, fx i et kantinekøkken.

En del af arbejdet handler om at vejlede andre i brugen af køleanlægget, så du skal være glad for den daglige kontakt med kunderne. Det er ikke kun i kantiner og i fødevareindustrien, at du kan arbejde som køletekniker. Der findes også jobmuligheder på de store køleskibe.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af køletekniker
Når anlægget går i stykker, er det køleteknikeren, der skal finde fejlen.

Ud over at montere køleanlægget, hører det også med til køleteknikerens arbejde at vejlede de mennesker, der til daglig bruger anlægget. På større køleanlæg skal du også foretage lovpligtige eftersyn med faste mellemrum.

Når du vedligeholder og efterser et køleanlæg, undersøger du hele anlægget samt renser, justerer og smører de enkelte dele. Slidte dele bliver skiftet ud. Du laver også forskellige kontrolmålinger, fx for at kontrollere at anlægget er tæt, og at kølemidlet, som er væske eller damp, ikke siver ud.

Køleanlæg bliver især anvendt til at køle fødevarer ned, så de kan holde sig længere. Det kan være, hvor de bliver fremstillet, under transport og i forretninger.

I industrien bliver køleanlæg ofte anvendt i selve produktionen, fx ved fremstillingen af margarine, øl og medicinalvarer.

Køleanlæg bliver desuden brugt til regulering af luftens temperatur og fugtighed. Det kan fx være i lokaler, hvor der er opstillet computerudstyr, eller på museer, hvor man opbevarer skrøbelige kunstgenstande. Der er også køleanlæg i køleskabe og frysere i private hjem.

Varmepumpeanlæg bruges til at opvarme lokaler og vand.

Arbejdsplads

Nogle køleteknikere arbejder i virksomheder, der fremstiller køleanlæg. Andre installerer og yder service på køle- og varmepumpeanlæg. Eller de arbejder med engrossalg af anlæg.

Køleteknikere arbejder ofte alene ude hos kunderne, og der er derfor en del transporttid.

Der arbejder også køleteknikere på køleskibe. De teknikere, som arbejder på køleskibe, er væk hjemmefra længere tid ad gangen.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Montørarbejde inden for klima- og køleteknik34.378 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er rigtig gode muligheder for beskæftigelse.

Mere uddannelse

Der tilbydes en række AMU-uddannelser inden for det Køletekniske område.

Få mere at vide

Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening
www.koeleteknik.dk

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Søren Jensen er 61 år og klejnsmed. Han er ansat som ventilationsmontør i NCC i København.