foto af ortopædist
Job

Ortopædist

Når du arbejder som ortopædist, fremstiller du proteser og bandager.

Fakta

Arbejdssteder:
Bandagerier
Stillingsbetegnelser:
Ortopædist

Disse kan enten erstatte manglende kropsdele eller hjælpe i forbindelse med forskellige fysiske handicap. Arbejdet består af nøjagtige opmålinger og teoretiske udregninger i forhold til den enkelte patients protese og samtidig konkret, praktisk arbejde med at få materialet presset i form. Du skal kunne begge dele.

Du vil som hovedregel arbejde på værkstedet i et bandageri, hvor du vil arbejde tæt sammen med en bandagist.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af ortopædist
Formgivning - Ortopædisten skal have håndelag og sans for anatomi.

Du fremstiller proteserne og bandagerne til den enkelte patient. Arbejdet udføres ofte i samarbejde med en bandagist. Du arbejder ud fra tegninger eller gipsafstøbninger.

Proteser skal erstatte en manglende eller defekt legemsdel, fx en arm eller et ben. Bandager, korsetter og lignende bruger man til at støtte eller rette op på fejlstillinger i lemmer eller ryg eller til at forbedre bevægefunktionen. Ortopædister laver også andre hjælpemidler, der gør livet lettere i forbindelse med en lang række fysiske handicap.

Proteser og bandager skal leve op til mange krav. En kunstig arm eller et kunstigt ben skal sidde perfekt og være nem og behagelig at bruge. Proteser, der skal erstatte en mistet hånd, skal evt. have påhæftet elektriske følere til muskulaturen, så patienten kan bevæge protesens hånd og fingre. Bandagisten afprøver hjælpemidlet på patienten og tilretter fejl og mangler.

En ortopædist må have håndelag, teknisk snilde og sans for former og nøjagtigt arbejde. Evner for tegning er en fordel. Arbejdet kræver gode fingerkræfter, for man arbejder både med hårde og bløde materialer, som fx jern og metal, træ, plast, gips, læder og kork. Kunststoffer er dog det mest almindelige i næsten enhver protese.

Ortopædister kan også reparere og vedligeholde maskiner og udstyr, som bruges i fremstillingen af proteserne.

Arbejdsplads

Ortopædister arbejder ved bandagerier og i de ortopædiske værksteder, der sammen med en klinik udgør et bandageri. Bandagerier er i Danmark private virksomheder. Se mere om branchen Fremstilling af medicinske instrumenter.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Hjælpemiddeltekniker, Ortopædist31.847 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er lille ledighed, men omvendt ikke ret gode muligheder for at få arbejde inden for faget.

Mere uddannelse

Der tilbydes for tiden ikke særlig efteruddannelse for ortopædister.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Fagligt Fællesforbund - 3f
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.