Foto af Industrimekaniker
Job

Industrimekaniker

Industrimekanikere er uddannede som industriteknikere inden for produktion til at opbygge produktionsanlæg i industrien.

Fakta

Arbejdssteder:
Store industrivirksomheder i jern- og metalindustrien
Stillingsbetegnelser:
Industrimekaniker, Industritekniker-produktion, Industriteknikmekaniker, Maskinreparatør, Maskinarbejder

Industrimekanikere arbejder som regel i jern- og metalindustrien. Her løser de meget forskellige opgaver i forbindelse med virksomhedernes styring af produktion, kvalitet og vedligeholdelse. Nogle udvikler helt nye maskiner.

En industrimekaniker skal både kunne installere og reparere de forskellige typer maskiner på store industrivirksomheder. Det kan være alt fra kraner til skibsmotorer eller computerstyrede produktionsanlæg i metalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af industrimekaniker
Industrimekanikere laver fejlfinding og fejlretning på de forskellige anlæg.

Industrimekanikere arbejder med planlægning og programmering af produktionsforløb på cnc-styrede maskiner og produktionsanlæg (cnc står for computer numerical control og betyder computerstyring af maskiner).

De udfører konstruktions- og produktionsopgaver ved anvendelse af cad/cam (computer aided design og computer aided manufactoring - altså former for computerstøttet planlægning og produktion) og opbygger el-tekniske, væsketryk- og lufttrykbaserede kredsløb.

Et væsentligt arbejdsområde er udvikling af nye maskiner og produkter. Dette arbejde foregår meget ofte i samarbejde med andre faggrupper, bl.a. ingeniører.

Arbejdsplads

Industrimekanikere arbejder som regel i større virksomheder i Metalvareindustrien, Maskinindustrien eller med Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper.

De kan også arbejde med maskiner og teknisk udstyr i andre industrier som fx slagterier eller plast- og gummiindustri. De arbejder i både produktions-, konstruktions- og kontrolafdelingerne.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Maskinmekaniker, Maskinmontør33.098 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Der tilbydes AMU-uddannelser inden for Maskin- og værktøjsområdet.

Kurser i 3D CAD udbydes bl.a. af den private kursusarrangør InventDK.

Få mere at vide

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Industriens Uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.