Foto af Elektrotekniker
Job

Elektrotekniker

Som elektrotekniker består dit arbejde i at reparere maskiner, hvori der indgår elektromotorer, relæer eller lign.

Fakta

Arbejdssteder:
Elektromotorfabrikker, Kraftværker, Elværker, Skibsværfter, DSB, Forsvaret
Stillingsbetegnelser:
Elektrotekniker, Elektromontør, Elektromekaniker, Elektrofagtekniker

Når en elektromotor skal repareres, finder du frem til fejlen ved hjælp af forskellige måleapparater og strømskemaer. Du kommer til at arbejde med både mekanik, elektronik, stærkstrøm og svagstrøm.

En del af arbejdet foregår på værkstedet, hvor du fremstiller nye dele, så du skal kunne bruge værktøj. Der er mange steder, hvor der er brug for elektroteknikere, fx i DSB, i Forsvaret, på kraftværker og skibsværfter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af relæstation
Elektroteknikere kan også servicere større relæstationer.

Som elektrotekniker reparerer du dynamoer, generatorer og elektromotorer. Det kan være koblingsmotorer, gearmotorer og synkronmotorer. Du arbejder også med transformatorer, svejsemaskiner osv.

Generatorer og dynamoer laver strøm af forskellige former for brændstof. Elektromotorer derimod bruger strøm til at køre. Begge dele anvendes fx til store transportmidler som skibe og tog og i el- og kraftværker.

Du arbejder både med mekaniske dele og med de elektriske installationer. Opgaverne kan både ligge inden for stærkstrøm og svagstrøm.

Hvis lejer eller aksler er slidt i stykker, udskiftes de med nye, eller også fremstiller elektroteknikeren nye dele ved hjælp af en drejebænk og ved skruestiksarbejde. Du arbejder også med fremstilling af forskellige elektrotekniske dele som fx støjkondensatorer og magneter.

Elektromontører udfører mere rutineprægede opgaver inden for området.

Arbejdsplads

Elektroteknikere er typisk ansat på værksteder, der installerer og reparerer elektromotorer, dynamoer og generatorer. De arbejder desuden med installation af rulletrapper og elevatorer i bygninger.

Andre er ansat i virksomheder, der eksporterer og handler med maskiner mv. Endelig arbejder et mindre antal på kraftværker, på elværker, på skibsværfter, hos DSB og i forsvaret.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Elektrotekniker37.078 kr.--
Kraftværkstekniker31.681 kr.--
Elektromekaniker, Støvsugerreparatør, Vægtmekaniker33.660 kr.34.471 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne er generelt gode. Nogle steder er der rigtig gode muligheder.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for områderne Industriens arbejdsmarkedsuddannelser og Tekniske installationer og energi.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Som faglært kan du tage en videregående uddannelse.