Foto af Elektronikfagtekniker
Job

Elektronikfagtekniker

Som elektronikfagtekniker arbejder du med al slags elektronik, som bruges til måling, kontrol, styring eller registrering.

Fakta

Arbejdssteder:
Servicevirksomheder, Videnskabelige forskningsinstitutter, Radio, Tv, Forsvaret
Stillingsbetegnelser:
Elektronikfagtekniker, Elektronikmekaniker, Elektroniktekniker, Servicetekniker

Det kan bl.a. dreje sig om kommunikationsudstyr, overvågningsanlæg og måleinstrumenter til hospitaler. Har du som elektronikfagtekniker lyst til at arbejde med udvikling af nyt elektronisk udstyr, skal du have flair for modellering og tegning på computer.

Du kan arbejde i et væld af forskellige typer brancher, fx både på forskningsinstitutter og it-branchen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af elektroniktekniker
Kalibrering - Elektronikteknikeren måler nøjagtigheden i produktionsudstyret.

Ud over målings- og kontrolelektronik, kan du også arbejde med elektronik, der fjernstyrer maskiner og anlæg i fabrikker, navigationsudstyr og computer-udstyr. Din opgave er at fremstille og reparere udstyret. Du er også med til at udvikle nye produkter.

Mange elektronikfagteknikere arbejder som serviceteknikere, enten på virksomhedernes serviceværksteder eller ude hos kunder. De udfører reparationer på elektronisk udstyr.

Ud fra din viden og ved hjælp af diagrammer, måleinstrumenter og evt. testprogrammer finder du fejlen. Så reparerer eller udskifter man de defekte dele og kontrollerer, at udstyret igen fungerer, som det skal. Elektronikfagteknikere installerer også elektronisk udstyr ude hos kunderne.

Elektronikfagteknikere udvikler også nyt elektronisk udstyr, især sammen med elektroingeniører og elektronikteknologer. Man skal finde frem til, hvordan udstyret rent teknisk skal være opbygget for at fungere, som man ønsker. Dette arbejde foregår for en stor del ved, at man laver modeller, tegninger og diagrammer på computerskærme.

Arbejdet med at fremstille og samle elektroniske dele udføres normalt af specialarbejdere, som kaldes lodde- og montagepersonale. Elektronikfagteknikere samler og monterer dog mere specielle og indviklede dele.

Nogle inden for faget arbejder som serviceteknikere med tekniske installationer i produktionsvirksomheder og laboratorier, både med ældre analogt udstyr og nyt digitalt udstyr. De fører tilsyn med eksisterende anlæg, løser service- og reparationsopgaver i forbindelse med vedligeholdelse og kvalitetssikring af nye installationer.

Desuden kan de instruere det personale, der skal betjene anlæggene, ligesom de udfører administrativt arbejde i forbindelse med opfølgning på servicekontrakter.

Forsvaret beskæftiger en del elektronikfagteknikere, herunder både civilt og militært uddannede. De indgår i teams, der betjener, reparerer, justerer og modificerer højteknologisk, elektronisk udstyr.

Arbejdsplads

En stor gruppe elektronikfagteknikere er ansat i Forsvaret. Desuden arbejder de især i virksomheder, der fremstiller, sælger eller vedligeholder elektronisk udstyr. Se mere om Elektronikbranchen og brancherne Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv., Maskinindustrien (herunder robotter) samt Fremstilling af elektriske motorer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Elektroniktekniker, Radartekniker, Svagstrømstekniker31.114 kr.32.369 kr.-
Elektronikmekanikerarbejde, Elektronikreparatør33.206 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er ret gode muligheder for at finde job, bl.a. inden for området medicoteknik, hvor elektronikfagteknikeren arbejder med medicinsk udstyr, fx scannere, hjerte- og hjerneovervågningsudstyr og udstyr til måling af blodtryk.

Radio-tv-fagteknikere kan have lidt vanskeligere ved at finde job.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser inden for Tele og datateknik. Kurserne varer fra få dage til 2 uger. Du kan søge om tilskud til kurset og transport.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.