Foto af Automatiktekniker
Job

Automatiktekniker

Som automatiktekniker arbejder du med automatiske maskiner og anlæg i industrivirksomheder.

Fakta

Arbejdssteder:
Fabrikker, Kraftværker, Hospitaler, Servicevirksomheder, Byggepladser, Forsvaret
Stillingsbetegnelser:
Automatiktekniker, Elevatormontør, Elektromontør, Elektronikmontør, Portmontør, Automatikfagtekniker

Du kan også være med til at udvikle nye automatiske anlæg ofte i samarbejde med en ingeniør. Arbejdet foregår ofte under pres, for selv en kort afbrydelse af produktionen kan koste dyrt for både virksomhed og akkordlønnede medarbejdere.

Det kan også være nødvendigt at arbejde på skiftehold for at undgå afbrydelser i produktionen. Du kan arbejde i virksomheder med store mekaniske og tekniske anlæg, der styrer produktionen. Det kan bl.a. være på kraftværker, hospitaler eller fabrikker.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af automatiktekniker
Følsom elektronik - Automatikteknikeren efterser en robotstyret maskine.

Som automatiktekniker kan du fx arbejde med transportbånd, anlæg til regulering af temperatur samt mere komplicerede produktionsanlæg.

Produktionen i industrien bliver mere og mere automatiseret med fx industrirobotter og komplicerede computerstyrede anlæg. Og det er ikke kun i de store virksomheder. Også de mindre bruger automatiske anlæg til fremstilling af produkter.

Automatikteknikernes arbejde kan være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed alt efter, hvad der fremstilles, og hvilket produktionsapparat virksomheden har.

Du specialiserer dig ofte gennem efteruddannelse og ved oplæring på virksomheden. Automatikteknikeres arbejde kan gå på tværs af traditionelle grænser mellem fag, som fx elektrikerfaget, smedefaget og maskinfaget.

Nogle monterer porte, der kører automatisk, andre installerer automatikken på elevatorer eller signalanlæg. Andre igen opstiller automater af alle slags, fx kaffemaskiner og madautomater i kantiner.

Det er automatikteknikerens arbejde at opstille og indkøre anlæggene. Anlæggene og maskinerne kan være elektronisk styrede, hydrauliske, hvilket vil sige, at de virker ved væsketryk, eller pneumatiske, dvs. de virker ved lufttryk.

Det gælder om at indstille og regulere anlæggene, så de fungerer bedst muligt. Man sørger også for den nødvendige programmering af computerstyrede anlæg.

Ved vedligeholdelse går man maskinen eller anlægget efter. Man renser, smører og justerer de enkelte dele og foretager kontrolmålinger.

Når man skal reparere anlæggene, må man finde fejlen ud fra sin viden og ved hjælp af diagrammer, måleinstrumenter og eventuelt testprogrammer. Derefter udskifter eller reparerer man de ødelagte dele.

Automatikteknikere kan også have udviklingsopgaver. Det kan dreje sig om at forbedre eksisterende anlæg, eller det kan være konstruktion af helt nye anlæg. Dette arbejde foregår ofte som projekter i samarbejde med bl.a. ingeniører og teknikere. Alt, hvad man konstruerer, skal dokumenteres. Det vil sige, at det skal beskrives og tegnes igennem.

Nogle automatikteknikere arbejder som serviceteknikere med automatik for tekniske installationer, både ældre analogt udstyr og nyt digitalt udstyr. De fører tilsyn med eksisterende anlæg, løser service- og reparationsopgaver i forbindelse med vedligeholdelse og kvalitetssikring af nye installationer.

Desuden instruerer de det personale, der skal betjene anlæggene, ligesom de udfører administrativt arbejde i forbindelse med opfølgning på servicekontrakter.

Arbejdsplads

Automatikteknikere arbejder på fabrikker, kraftværker osv., hvor man bruger maskiner og tekniske anlæg til at styre og regulere produktionen. Se mere om brancherne Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, Maskinindustrien og Fremstilling af elektriske motorer.

Du kan også arbejde i virksomheder, der fremstiller og sælger sådanne anlæg, eller i firmaer, der udfører servicearbejde på dem. Endelig har  forsvaret ansat en del automatikteknikere .

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Automatikmekaniker - elektronik34.719 kr.--
Automatmekaniker, Automatmontør33.206 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at få job som automatiktekniker.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for Automatik- og procesteknisk område samt inden for Elevatorteknik.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.di.dk

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.