Foto af Maskinarbejder
Job

Industritekniker

En industritekniker arbejder i jern- og metalindustrien med maskiner og produktion.

Fakta

Arbejdssteder:
Industrivirksomheder, Skibsværfter, Maskinfabrikker
Stillingsbetegnelser:
Industritekniker-maskin, Maskinarbejder, Cnc-tekniker, Kranmontør, Kranreparatør, Maskinreparatør, Skruestikarbejder

De kan fx fremstille skibsmotorer, kraner og industrirobotter. De arbejder både med computerstyrede og manuelt styrede maskiner.

Arbejdsopgaverne er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af maskinarbejder
CNC - Industritekniker ved en computerstyret maskine.

Industriteknikere kaldtes tidligere maskinarbejdere. Som industritekniker arbejder du i jern- og metalindustrien. Her er du med til at fremstille og vedligeholde maskiner, maskindele og produktionsanlæg. Det kan fx være store maskinanlæg som skibsmotorer, kraner og industrirobotter. Eller det kan være reservedele i stål til en defekt maskine.

På nogle virksomheder arbejder man med computerstyret konstruktion, og produktion. På andre virksomheder arbejder man mere traditionelt med fx manuelt styret drejning og fræsning.

Som industritekniker indstiller og programmerer du de computerstyrede maskiner. Du opstiller maskinerne og gennemfører produktionen. Den kan foregå ved hjælp af cnc-drejebænke, cnc-fræsere og cnc-boremaskiner og integrerede produktionsanlæg.

En drejer er en industritekniker, der arbejder med industriel produktion af emner på drejebænke.

Cnc står for computer numerical control og betyder computerstyring af maskiner. Du tester, om alt virker, som det skal. Det kan være en langvarig proces, og ofte skal du tilpasse mange forskellige dele, før resultatet er tilfredsstillende.

industriteknikere arbejder også med manuelt styrede maskiner, og de reparerer og vedligeholder maskiner og produktionsanlæg. De opbygger pneumatiske, hydrauliske eller el-styrede systemer. Det kan fx være en luftdrevet pakkemaskine til fødevareindustrien eller et hydraulisk ankerspil til et skib.

Ufaglærte inden for jern og metal udfører ofte mere rutineprægede opgaver inden for maskinarbejde.

Arbejdsplads

Industriteknikere arbejder hovedsagelig på virksomheder i Metalvareindustrien, fx maskinfabrikker. Men også andre industrivirksomheder kan have industriteknikere ansat. Det gælder Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, Reparation af maskiner og udstyr samt Plast- og gummiindustrien.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Maskinarbejder, Maskinsmed33.098 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne varierer en del, blandt andet afhængig af uddannelse og hvor i landet man søger arbejde.

Mere uddannelse

Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg arrangerer efteruddannelseskurser (AMU-kurser), bl.a. inden for Maskin- og værktøjsområdet.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.