Foto af Plade- og konstruktionssmed
Job

Plade- og konstruktionssmed

Plade- og konstruktionssmede fremstiller og reparerer metalkonstruktioner, fx kraner og stålmaster.

Fakta

Arbejdssteder:
Stålkonstruktionsvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Plade- og konstruktionssmed, Tyndpladesmed, Stålmontør

Materialerne udskæres og svejses sammen. Materialerne er plader, profiljern, rør og stænger, som regel af stål.

Næsten alt arbejde foregår ved hjælp af maskiner. Men du arbejder også med andre metaller, fx aluminium og kobber.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af konstruktionssmed
Konstruktion - Smeden svejser dele på en bærende stålkonstruktion.

Som plade- og konstruktionssmed fremstiller og reparerer du metalkonstruktioner, fx kraner, brodragere, stålmaster, elevatorer, kedler, varmtvandsbeholdere og olietanke. Du kan også deltage i bygningen af fx vandrensnings- og spildevandsanlæg.

Smedene går frem efter tekniske tegninger. De udskærer materialerne efter mål, og her gælder det om at anvende materialerne økonomisk, så der bliver så lidt spild som muligt. Bagefter bliver de forskellige dele samlet, fx ved svejsning, og du monterer eventuelt rør, muffer eller profiljern.

En stadig større del af arbejdet foregår ved hjælp af avancerede bore- og slibemaskiner og bukke- og skæreapparater. Smedene bruger også cnc-styrede (computerstyrede) maskiner, fx til udskæring af plader.

Arbejdsplads

Plade- og konstruktionssmede arbejder i virksomheder, der fremstiller stålkonstruktioner. Se mere om branchen Bygningsinstallation.

Andre områder er Maskinindustrien og Vindmølleindustrien.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Pladesmedarbejde31.702 kr.--
Pladesmedemester33.097 kr.--
Konstruktionssmed, Stålmontør33.684 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Som smed kan du oprette selvstændig virksomhed. Du kan eventuelt tage uddannelsen til håndværksmester.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for smedeteknisk område.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.