Foto af Kobbersmed
Job

Kobbersmed

Kobbersmede arbejder mest med kobber, men også med andre metaller som messing, bly og rustfrit stål.

Fakta

Arbejdssteder:
Selvstændige værksteder, Skibsværfter, Metalvarefabrikker
Stillingsbetegnelser:
Kobbersmed, Tyndpladesmed

Du kan arbejde inden for mange brancher med fremstilling af beholdere, apparater og røranlæg. At være kobbersmed er et håndværk, og du vil komme til at arbejde med hammer og ambolt, svejseudstyr og slibemaskiner.

Alt efter interesse og specialisering kan du arbejde med fx rørarbejde på et skibsværft eller som selvstændig inden for dekorative kobberskilte og skulpturer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kobbersmed
Kobbersmeden begynder arbejdet med en regulær plade af kobber.

Som kobbersmed fremstiller du beholdere, røranlæg og apparater, som bruges inden for mange brancher. Det kan fx være til bryggerier, konserves- og medicinalfabrikker, laboratorier, hospitaler, elværker, motorskibe og lokomotiver.

Et andet og mere sjældent arbejdsområde for kobbersmede er design og fremstilling af mere kunstneriske og dekorative ting, fx skilte, trappegelændere og skulpturer, og udsmykningsopgaver i kirker, på slotte, herregårde o.l.

Arbejdet er i høj grad et håndværk, hvor man former metalplader ved hjælp af hammer og ambolt. Når meget tykke metaller skal formes, bruger man dog en maskinel hammer. Man bruger også svejseudstyr og elektriske bore-, slibe- og pudsemaskiner.

Det hører ofte med til arbejdet som kobbersmed at samle, montere, installere og afprøve det færdige anlæg. Man laver også reparationer på anlæggene.

Som kobbersmed skal du være god til at arbejde med hænderne, og til visse opgaver er det en fordel, at du har kunstnerisk sans.

Kobbertage og facader af kobber udføres som regel af en vvs-montør.

Uddannelse

Der uddannes ikke længere kobbersmede i Danmark. Arbejde med kobber udføres i mindre omfang af uddannede klejnsmede eller guld- og sølvsmede.

Arbejdsplads

Arbejdet foregår på kobbersmedeværksteder. De findes bl.a. på metalvarefabrikker. Der er også nogle få selvstændige kobbersmedeværksteder. Der er forskel på arbejdet fra værksted til værksted.

På andre virksomheder arbejder man især med at fremstille store kedler eller andre beholdere. Arbejde af mere kunstnerisk karakter, der bruges til dekoration, udføres næsten altid på mindre, selvstændige værksteder.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kobbersmed31.702 kr.--
Kobbersmedemester33.097 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Kobbersmedefaget er et lille fag, og der uddannes ikke længere håndværkere inden for faget.

Mere uddannelse

Der tilbydes en række AMU-uddannelser inden for fx Maskin- og værktøjsområdet og Pladebearbejdende metalindustri.

Hvis du har en erhvervsuddannelse som metalsmed kan du søge optagelse på en Erhvervsakademiuddannelse.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.di.dk

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Industriens uddannelser
www.iu.dk

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.