Foto af Klejnsmed
Job

Klejnsmed

Som klejnsmed kan du enten arbejde som "almindelig" klejnsmed eller som aluminium/rustfast klejnsmed.

Fakta

Arbejdssteder:
Jern- og metalindustrivirksomheder, DSB, Skibsværfter
Stillingsbetegnelser:
Klejnsmed, Rustfast klejnsmed

Klejnsmede fremstiller ting i jern og stål. Aluminium/rustfaste klejnsmede arbejder i særlige materialer som rustfast (rustfrit) stål, kobber og aluminium. Du arbejder ikke udelukkende med store konstruktioner, men har også mulighed for at arbejde med dekorationer i smedejern som fx kirkespir, havelåger og vejrhaner.

Alt efter interesse og specialisering kan du arbejde i fx DSB, på skibsværfter eller vælge at blive selvstændig.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af klejnsmed
Superren - Klejnsmed med en maskindel i rustfrit stål til et mejeri.

Begge typer klejnsmede arbejder efter tegninger, der viser, hvordan de færdige konstruktioner skal se ud. Som hovedregel begynder klejnsmeden sit arbejde med det rå materiale og gennemfører alle arbejdsprocesser, indtil konstruktionen er færdig. Faget er stadig i høj grad et håndværk, hvor man skal tage stilling til, hvordan hver enkelt del bedst kan udføres, men man bruger i stigende grad computerstyrede maskiner.

Som klejnsmed laver du også en del reparationsarbejde. Det kan fx være på kostbare produktionsanlæg, som helst ikke må ligge stille. Så skal du rykke ud og foretage reparationerne på stedet. Nogle gange må man arbejde i meget ubekvemme arbejdsstillinger.

Klejnsmede laver fx rækværker, brandtrapper, branddøre, låger, låse og forskellige former for beslag. De deltager også i fremstilling af rensningsanlæg, elevatorindhegninger, trapper og kraner. Også mere kunstnerisk betonet arbejde som fx vejrhaner, kirkespir og andre former for dekorationer hører med til klejnsmedenes arbejdsområde.

Rustfaste klejnsmede arbejder i virksomheder, der fremstiller konstruktioner i rustfast stål, kobber, aluminium og andre metaller, især til procesindustrien, fx levnedsmiddelindustrien, medicinalindustrien og den kemiske industri.

Arbejdsplads

En klejnsmed arbejder i større og mindre virksomheder i Metalvareindustrien, Maskinindustrien eller inden for Reparation af maskiner.

Nogle arbejder med installation af røranlæg i bygninger eller inden for Fremstilling af mototorer, vindmøller og pumper. En del arbejder i virksomheder, der eksporterer og handler engros med maskiner.

DSB og skibsværfter har også klejnsmede ansat. Rustfaste klejnsmede arbejder desuden på store virksomheder i procesindustrien.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kleinsmed31.474 kr.--
Kleinsmedemester33.891 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Klejnsmede kan nedsætte sig som selvstændige med smedeværksted, og de kan tage uddannelsen til håndværksmester.

Mere uddannelse

Der tilbydes en række AMU-uddannelser bl.a. inden for området smedeteknisk område.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Industriens Uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Rasmus Mikkelsen på 32 år er uddannet klejnsmed. Han arbejder som kranmontør i firmaet Ajos...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.