foto af rørsmed
Job

Industrirørsmed

Som industrirørsmed fremstiller og monterer du industrielle røranlæg og kedler i bl.a. kraftværker, raffinaderier og bryggerier.

Fakta

Arbejdssteder:
Industrivirksomheder, Fjernvarmeværker, Kraftværker
Stillingsbetegnelser:
Industrirørsmed, vvs-montør, kedelmontør

Det kan også være på mejerier eller i den kemiske industri. Rørsystemer i virksomheder i fx procesindustrien skal kunne bære et meget højt tryk. Du har ansvaret for, at rørarbejdet er udført, så de kan holde til de store belastninger.

Industrirørsmede sørger også for reparation og vedligeholdelse af rørsystemerne. De skal hurtigt rykke ud, når der er problemer, for det er dyrt, når anlæggene må ligge stille.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af industrirørsmed
Færdigt arbejde - Når rørene er gjort klar, skal de monteres.

Du monterer kedler og tanke og udfører rørsystemerne efter tekniske tegninger, og du fremstiller rørsystemerne helt fra bunden. Du skærer og bukker rørene, skærer gevind og sætter forgreninger. Rørene kan være af forskellige materialer som jern, stållegeringer, aluminium, kobber og fx plast. Hvert materiale skal behandles forskelligt og bearbejdes med forskellige teknikker.

Montering af rør til industrianlæg kan være et tungt arbejde, og du må ofte arbejde på vanskeligt tilgængelige steder, fx under maskiner og i små rum.

Industrirørsmede arbejder i høj grad også med vedligeholdelse og reparation af røranlæg. Der kan være tale om at finde og reparere lækager eller udskifte sektioner af rørledninger.

Arbejdsplads

Industrirørsmede arbejder fortrinsvis i større virksomheder med store trykbærende anlæg, fx i Metalvareindustrien, Maskinindustrien eller inden for Reparation af maskiner.

Nogle arbejder med installation af røranlæg i bygninger eller inden for Fremstilling af mototorer, vindmøller og pumper. En del arbejder i virksomheder, der eksporterer og handler engros med maskiner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Rørsmed35.625 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mulighederne for at få job som industrirørsmed varierer, bl.a. afhængig af hvor i landet man søger job.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.