Foto af Plastmager
Job

Plastmager

Som plastmager arbejder du med plastproduktion. Du kontrollerer også maskiner og produkter.

Fakta

Arbejdssteder:
Plastikfabrikker
Stillingsbetegnelser:
Plastmager, Plasticsvejser, Ekstruderfører, Sprøjtestøbeoperatør, Skumgummiarbejder, Plastarbejder, Plastindustriarbejder, Plastvarearbejder, Skumplastarbejder

Du forbereder plastmaterialerne, klargør maskiner og opstiller forme, transportbånd og industrirobotter. Du sørger også for den daglige vedligeholdelse af maskiner og forme, mens egentlige reparationer udføres af blandt andet automatikteknikere og plastmekanikere.

På nogle virksomheder fremstilles plastprodukter som håndarbejde. Det drejer sig især om større ting, fx lystbåde, vindmøllevinger og bassiner. En form af produktet fores med glasfiber. Derefter smører man med en rulle eller sprøjtepistol polyester over glasfiberen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af plastmager
Specialist - Nogle plastmagere kan sætte maskinerne op til produktion af nye emner.

En stor del af produktionen foregår ved hjælp af fuldautomatiske, computerstyrede maskinanlæg. Under processerne kontrolleres tilførslen af plast, temperatur og tryk. Du aflæser instrumenterne, justerer maskinerne og kontrollerer de færdige produkter.

De faglærte plastmagere arbejder sammen med ufaglærte plastarbejdere. Mens plastmagerne er uddannet til at betjene hele anlægget, varetager plastarbejderne normalt mere afgrænsede arbejdsområder fx svejsning.

Plastarbejderne kan have titel efter deres særlige arbejdsområder. Plastoperatørerne betjener og overvåger maskinerne. Opstillere eller sprøjtestøbeopstillere indstiller maskinerne til forskellige produkter og justerer produktionen.

Maskinanlæggene i plastindustrien kører ofte i døgndrift med skifteholdsarbejde i tre skift.

I nogle tilfælde skal plastprodukterne efterbehandles, fx ved sammensvejsning. Svejsning af plast kræver normalt, at du har et plastsvejsecertifikat.

En række processer i den industrielle produktion af plastprodukter varetages af industrioperatører, mens specialarbejdere løser de mere rutineprægede opgaver med oprydning, pakning og arbejde med råmaterialer.

Arbejdsplads

En plastmager er ansat på virksomheder i Plast- og gummiindustrien.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Plastmager31.496 kr.--
Plastoperatør28.659 kr.--
Plasticstøber, Plasticsvejser, Sprøjtestøber28.492 kr.--
Sprøjtetekniker32.476 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er rimeligt gode muligheder for at få ansættelse som plastmager.

Mere uddannelse

Der findes relevante AMU-kurser, blandt andet inden for området Fremstilling af produkter i plast.

På Den jydske Håndværkerskole udbydes en 1-årig overbygningsuddannelse som plastspecialist. Uddannelsen er en plastfaglig videreuddannelse for plastmagere, som skal kvalificere sig yderligere til at varetage specialistopgaver inden for området.

Få mere at vide

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Plastindustrien
www.plast.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.