Foto af Papir- og kartonnagearbejder
Job

Papir- og kartonnagearbejder

Papirarbejdere fremstiller papir, pap og emballage på fabrikker inden for papir- og emballageindustrien.

Fakta

Arbejdssteder:
Papirfabrik, emballagefabrik
Stillingsbetegnelser:
Papirarbejder, Kartonnagearbejder

Det papir, du laver, bliver brugt til mange forskellige ting fra bøger, aviser, indpakning, affaldsposer og køkkenruller til reklamer, landkort, tapet, flyttekasser og meget mere. Du indgår som regel i et arbejdshold, der består af et antal arbejdere og en formand. En maskinfører har hovedansvaret for hele maskinens tilstand og drift, og for at produktet har den ønskede kvalitet.

Som papirarbejder må du have teknisk sans for at kunne betjene maskiner og tekniske hjælpemidler, og du skal være omhyggelig og ansvarsbevidst. Som formand eller ledende arbejder skal du have evne til at lede andres arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

papir- og kartonnagearbejder
Papir - Færdigt papir transporteres i store ruller.

Papir, pap og karton bliver først og fremmest lavet af gran- og fyrretræ, men ofte anvender man også andre materialer, fx genbrugspapir. På cellulosefabrikker bliver det forarbejdet til celluloseark, der bliver leveret til papirfabrikkerne i baller på hver ca. 200 kg.

Papir, karton og pap bliver fremstillet på maskiner, der er bygget sammen til større anlæg. De kan være op til 100 m lange og have en bredde på 3-5 m. Maskinerne, der står i fabrikkernes store maskinhaller, er indkapslede for at dæmpe støj og varme.

Selve fremstillingen foregår automatisk, men bliver styret af papirarbejderen fra computerstyrede kontrolpaneler.

I den forreste del af maskinanlægget bliver cellulosearkenes fibre malet og knust under kraftig omrøring i store mængder vand. Der bliver tilsat hjælpestoffer, som fx farve, lim og kemikalier.

Så flyder papirmassen som en tyk grød videre til et parti i maskinen, der kaldes viren. Viren er et bredt og langt transportbånd af finmasket plastvæv, hvor vandet bliver presset fra. På den måde bliver papirmassen omdannet til en papirbane.

Banen bliver tørret ved at rulle hen over opvarmede valser. Til sidst bliver de rullet op i store ruller.

Normalt gennemgår papiret en efterbehandling. Det kan fx være glitning. Papiret køres igennem en række valser, hvis tryk mod papiret giver en glat og blank overflade.

Dine opgaver kan være at starte maskinerne, kontrollere tilførslen af materialer og overvåge anlæggets drift.

Overvågningen foregår ved, at du kontrollerer, indstiller og regulerer kontrolpanelerne.

Emballage er produkter, som anvendes til indpakning, opbevaring, beskyttelse eller transport af varer fra en producent til en forbruger. Emballage kan være fremstillet af mange forskellige materialer, bl.a. papir, pap eller karton.

Man skelner mellem emballage til engangsforsendelse, emballage til transport af varer i stort antal (multipakemballage) og endelig emballage, som benyttes ved håndtering af varer i transport for at gøre transporten nemmere eller beskytte varen.

Papir- og kartonnagearbejdere er med til at vedligeholde maskinerne. De skal gøres rene både før, under og efter arbejdsprocesserne. Når der opstår problemer i driften, skal du finde og rette fejlen. Måske skal der udbedres en skade, justeres på maskinen, eller der skal udskiftes dele.

Det er også en del af dit arbejde at gøre rent i fabrikslokalerne. Større reparationer og udskiftninger bliver som regel udført af en Industrimekaniker.

Nogle papirarbejdere laver transport- og lagerarbejde. De tager imod råmaterialer, der leveres til fabrikken, og anbringer dem på lageret. De transporterer, oplagrer og forsender også de færdige varer. Til det arbejde bruger de kraner, mobilkraner og trucks.

Arbejdsplads

Papirarbejdere er ansat på papir- og emballagefabrikker.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Emballagearbejder, Kartonnagearbejder, Papirarbejder30.516 kr.--
Papirtilskærer30.368 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Den gennemsnitlige løn dækker over arbejde på skiftehold, både dag og nat.

Fremtidsmuligheder

Der bliver til stadighed rationaliseret og automatiseret på fabrikkerne, og papirarbejdere har meget varierende opgaver. De skal derfor være indstillet på at tage efteruddannelse. Beskæftigelsesmulighederne er for øjeblikket mindre gode.

Mere uddannelse

Inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser udbydes en række kurser for folk, der arbejder i branchen.

Få mere at vide

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Dansk Industri (DI)
www.di.dk

Emballageindustrien
www.emballageindustrien.dk

Industriens Uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.