Foto af Overfladebehandler
Job

Overfladebehandler

Som overfladebehandler arbejder du med overfladebehandling af industriprodukter og konstruktioner.

Fakta

Arbejdssteder:
Industrilakeringsvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Overfladebehandler, Industrilakerer, Ovnlakerer, Sprøjtelakerer

Industriprodukter af metal såsom køleskabe, computerborde, en lang række byggematerialer og andre emner kan ved hjælp af moderne teknikker fremtræde med en anden overflade end det rå metal eller plast.

Først laver man en kemisk forbehandling af emner af stål, jern, aluminium eller plast. De områder af emnerne, der ikke skal behandles, bliver dækket af.

Arbejdet kræver en høj grad af præcision. Man skal have grundlæggende it-færdigheder. Man kommer desuden til at arbejde med kemiske produkter, der kan være giftige og farlige for miljøet. Overfladebehandling foregår under gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af overfladebehandler
Finish - Overfladen gås efter inden den endelige coating.

Overfladebehandling har til formål at komponenterne eller konstruktionerne kan modstå forskellige påvirkninger som vejrlig, slid, lys, kemikalier mv.

Arbejdsopgaverne omfatter en kemisk og mekanisk forbehandling for at overfladebehandlingen kan hæfte på emnet, hvad enten det er pulverlak, vådlak, coating eller anden højteknologisk behandling, herunder arbejde med nanoteknologi.

Vådlakering sker ved hjælp af sprøjtepistol eller computerstyret robot. Malingen blandes og gøres klar ud fra de specifikke krav, der er beskrevet for produktet, bl.a. malingens evne til at løbe let eller flyde sejt på overfladen. Sprøjteudstyret afprøves og justeres. Under processen, hvor malingen påføres, skal det hele tiden kontrolleres, om malingen dækker, om den løber, og om laget påføres i korrekt tykkelse og ensartet fordelt.

Pulverlakering foregår som regel ved hjælp af computerstyrede robotter, hvor emnerne påføres maling i et lukket kammer. Metallet og pulveret gøres statisk elektriske, så de tiltrækker hinanden. Ved at sende emnerne gennem en varmeovn, ”smelter” farvepulveret sammen med metallet.

Ved en tredje metode varmes metalemnerne op. Derefter sprøjtes et farvepulver på, som danner en hærdet overflade uden på emnet. Metoden kaldes hvirvelsintring. Overfladebehandleren indstiller computeren til at påføre pulveret i korrekt tykkelse, ved en bestemt temperatur og med en bestemt hastighed. Desuden kontrollerer man nøje selve maleprocessen og registrerer start- og sluttidspunkt.

En anden opgave kan være at kontrollere de lakerede emner og eventuelt at slibe og reparere fejl. Sprøjteudstyret skal rengøres, og overfladebehandleren udfører selv vedligeholdelse og mindre reparationer af udstyret.

Man er også med til at kontrollere produkterne og deltager i det hele taget i overvågningen af produkternes kvalitet. Overfladebehandling foregår ved hjælp af automatiserede anlæg, der styres ved hjælp af it.

Arbejdsplads

Overfladebehandlere er primært ansat på virksomheder i Metalvareindustrien, Møbelindustrien, Maskinindustrien samt i branchen Fremstilling af husholdningsapparater, lamper mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Sprøjtelakererarbejde28.405 kr.--
Lakmester29.980 kr.--
Lakarbejder, Ovnlakerer27.371 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er ret gode muligheder for job inden for området.

Mere uddannelse

Overfladebehandlere kan efteruddanne sig på AMU-kurser inden for Overfladebehandling. Kurserne afholdes på AMU-centre og tekniske skoler rundt om i landet. Du får kursusgodtgørelse, mens du går på AMU-kursus.

Få mere at vide

Industrilakerernes Landsforening

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Foreningen af Auto- og Industrilakerer (FAI)
www.autobranchen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.