Foto af Kemi- og medicinalarbejder
Job

Kemi- og medicinalarbejder

Kemiarbejdere arbejder med fremstilling af kemiske stoffer, maling, gasser, limstoffer, parfume og makeup og enzymer.

Fakta

Arbejdssteder:
Farve- og lakfabrikker, Limfabrikker og andre fabrikker inden for kemisk industri samt medicinalindustri.
Stillingsbetegnelser:
Kemiarbejder, Syrearbejder, Medicinalarbejder, Procesoperatør, Industrioperatør

Medicinalarbejdere arbejder med kemiske stoffer til fremstilling af farmaceutiske præparater til brug for medicin.

Fold alle afsnit ud

Om Jobbet

foto af kemiarbejder
Kemi - Kemiarbejder ved et påfyldningsanlæg.

Som kemi- og medicinalarbejder betjener og overvåger man maskiner og produktionsanlæg. Mange af opgaverne er praktiske og rutineprægede.

Man er desuden med til at identificere og lokalisere fejl samt reparere og vedligeholde anlæggene. I et vist omfang deltager man desuden i planlægningen af produktionen.

Arbejde med produktion af kemiske stoffer kan enten være produktion af basiskemikalier eller produktion af færdige kemiske produkter.

Basiskemikalier kan være industrigasser, uorganiske syrer, alkalimetaller, enzymer og andre organiske forbindelser.

Færdige kemiske produkter er fx bekæmpelsesmidler til landbruget, maling og farver samt trykfarver. Desuden er det pudse- og rensemidler, parfume og make-up, sæbe og rengøringsmidler og lim.

Den kemiske industri laver også forskellige fibre til fremstilling af garn og tråd til brug i tektilindustrien.

En særlig gruppe kemiske produkter er farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater - medicin.

Arbejdet for kemi- og medicinalarbejdere består i håndtering af stoffer og materialer, procesarbejde på maskiner, pakning og lagerarbejde, rengøring af maskinerne, reparation og vedligeholdelse og sortering og kontrol af processerne.

En anden vigtig opgave er at kontrollere de færdige produkter og produkternes kvalitet.

Kemi- og medicinalarbejdere arbejder også på virksomhedens lager med pakning og andet lagerarbejde. De modtager varer fra leverandører og sørger for at transportere dem rundt i virksomheden.

Kemi- og medicinalarbejdere skal overholde særlige miljø- og sikkerhedsbestemmelser og regler for hygiejne og kvalitetskontrol. Mange af stofferne er farlige og skal håndteres i lukkede systemer med udluftning af opsamling af gasser og luftarter.

Kemi- og medicinalarbejdere udfører ofte arbejdet iklædt sterile specialdragter.

Arbejdsplads

Medicinalarbejdere er ansat på virksomheder inden for medicinalindustrien.

Kemiarbejdere er ansat inden for kemisk industri, bl.a. på farve- og lakfabrikker, limfabrikker samt i fødevareindustrien.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Medicinalarbejder40.057 kr.--
Ammunitionsarbejder, Kemikaliearbejder37.457 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Den traditionelle kemiske industri har oplevet en vis tilbagegang i beskæftigelsen

Medicinalindustrien mangler derimod ofte folk med bestemt viden. Industrien arbejder fx med gensplejset insulin og væksthormon og mange andre produkter.

Beskæftigelsesmulighederne er især gode, hvis man er veluddannet og løbende tager efteruddannelse.

Mere uddannelse

Der findes AMU-kurser inden for Produktion af medicinalprodukter og Produktion og teknik i procesindustrien.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.