Foto af Kabel- og tovarbejder
Job

Kabel- og tovarbejder

Kabel- og tovværksarbejdere fremstiller kabler af stål, stålwirer og lignende eller reb af natur- og kunstfibre.

Fakta

Arbejdssteder:
Kabelfabrikker, Rebslagerier, Vodbinderier, Skibsværfter, Stilladsvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Tovværksarbejder, Kabelarbejder, Vodbinder, Rigger

De arbejder på kabelfabrikker og tovværksfabrikker. Vodbindere fremstiller og reparerer fiskegarn og net til fx fodboldmål og legepladser.

En rigger arbejder mest med tovværk, stålwirer og stilladser. Arbejdet foregår ofte på skibsværfter, hos stilladsfirmaer og entreprenørvirksomheder samt teatre.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af rebslageri
Tovværk - Rebslageri er et gammelt håndværk. Her er rebslageren igang.

En kabelarbejder fremstiller wirer, tovværk eller elektriske ledere. En wire er en metaltrosse eller -tov, som ofte anvendes som bære- eller ophængsdel i fx svævebaner, elevatorer og kraner, til fastgørelse af master og antenner samt til slæbning eller fortøjning af skibe.

Wirer fremstilles af forskellige metaller, almindeligvis hærdet stål, eller af metallegeringer. En wire er opbygget af et antal tråde, som er viklet (slået) om hinanden; flere wirer kan samles til store kabler, som fx anvendes til hængebroer.

Tovværk bruges fx på et sejlskib til at holde masten stående. Ved landbruget benyttes fx trækreb, grime, hovedtøj, bindsel og tøjrereb. I den almindelige husholdning bruges fx tøjsnor, plantesnor, hyssing, bånd, snøre og sejlgarn.

I de sidste årtier er syntetisk tovværk blevet næsten enerådende på markedet pga. dets styrke, blødhed, holdbarhed mod nedbrydning og pris.

Andre produkter er kabler og ledninger til elinstallation, energiforsyning og telekommunikation. I de senere år er der satset en del på optisk teknologi, bl.a. fremstilling af avancerede lysledere.

Kabel- og tovværksarbejdere kaldes også rebslagere. De fremstiller kabler og wirer af jern eller stål samt reb og tovværk af naturfibre, nylon og andre kunstfibre. Produkterne omfatter kabeltov, tov, reb, line, snor og garn, normalt fremstillet af træbast, hestehår, papir eller plantefibre som hamp, hør, sisal, manila, kokos og bomuld samt af syntetiske fibre (kunststoffer).

En vodbinder er med til at designe fiskegarn, og står for selve fremstillingen. I dag er det først og fremmest store moderne trawl, der bliver produceret på de danske vodbinderier. Men der bliver også fremstillet andre former for fiskegarn.

Vodbinderne monterer fx såkaldte standgarn til torske-, silde- og rødspættefangst, og de laver også åleruser osv. Der bliver også fabrikeret net til helt andre formål, som fx idrætsmål, legepladser og containere.

Arbejdet foregår stadig som et decideret håndværk, og vodbindere arbejder med enkle redskaber som bødenål, merlespiger, kniv, tang m.m. De bruger dog computerdesign, cad, når de arbejder med design af net.

Foruden fremstilling af nyt trawl og fiskegarn foregår der en del reparationsopgaver på vodbinderierne. Langt størstedelen af produktionen går til eksport både i og uden for Europa.

En rigger splejser tovværk eller stålwirer sammen. Hvad man arbejder med, afhænger af om man arbejder på et skibsværft, i en større entreprenørvirksomhed eller på et mindre riggerværksted.

Riggere laver foruden traditionelt riggerarbejde også stilladser, fx på skibsværfter. De er også med til at montere skibenes indmad og skibsmotorer, skorstene, master osv. Det er også riggerne, der bygger de stilladser, skibshåndværkerne arbejder på. Det er lige fra store udvendige metalstilladser til små træstilladser i skibenes lastrum.

På mindre riggerværksteder sætter riggere master, bomme, barduner og sejl op. De splejser også tovværk og wirer til forskellige formål.

I store entreprenørvirksomheder laver riggere også traditionelt riggerarbejde, fx ved rejsning af store stålkonstruktioner, hvor man skal bruge særlige løfteanordninger.

Større teatre bruger også riggere. De vedligeholder det tovværk og de wirer, man bruger til kulisser og lyssætning.

Arbejdsplads

Ansættelse finder typisk sted på kabelfabrikker eller tovværksfabrikker, se Tekstilindustri.

Der findes ca. 20 vodbinderier rundt omkring i landet, og de ligger typisk i tilknytning til de store fiskerihavne.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Tovværksarbejder, Vodbinder26.524 kr.--
Vodbindermester32.351 kr.--
Kabelarbejder, Trådarbejder28.954 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Riggere får en løn svarende til en stilladsopstiller.

Fremtidsmuligheder

Der er ret gode muligheder for at få job for tiden.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for området Metalindustrien.

Få mere at vide

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.