Foto af Procesoperatør
Job

Procesoperatør

Som procesoperatør passer man automatiske maskinanlæg i industriproduktion.

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder i procesindustrien
Jobtyper:
Procesoperatør, Procesarbejder

Anlæggene består af store og mindre enkeltmaskiner, der er bygget sammen. Arbejdet består af daglig vedligeholdelse af procesanlæg. Procesoperatøren overvåger driften af anlæggene og sikrer, at den rigtige mængde og kvalitet bliver produceret.

Der bruges ofte meget avanceret og kostbar teknologi til maskinanlæggene. Anlæggene i procesindustrien kører ofte i døgndrift, så du kan regne med at have skifteholdsarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af procesoperatør
Proces - operatøren styrer produktionsanlægget fra en computer.

Du styrer og overvåger driften af procesanlæggene, så der bliver produceret den planlagte mængde og i den ønskede kvalitet.

Med til arbejdet hører at tage prøver og analysere råvarer og de færdige produkter. Desuden skal du gribe ind ved afvigelser fra normal drift og rapportere det, hvad enten der er tale om ændringer i råvarer eller fejl i maskineriet.

Procesoperatørerne deltager i daglig vedligeholdelse af procesanlæg og er med til at finde og rette fejl. Egentlige reparationer udføres af bl.a. automatikfagteknikere og elektrikere.

Da procesoperatøren arbejder tæt sammen med specialarbejdere, som varetager mere afgrænsede arbejdsområder, er det vigtigt, at procesoperatøren er god til at formidle sin viden og god til at kommunikere.

Procesarbejdere udfører mere rutineprægede arbejdsfunktioner.

Arbejdsplads

Procesoperatører arbejder på virksomheder i procesindustrien, som overvejende består af store og mellemstore virksomheder. Her arbejder de sammen med ufaglærte specialarbejdere - ofte i teams - om at passe en bestemt produktion.

Arbejdspladserne findes inden for kemisk industri, medicinalindustri, farve- og lakindustri, betonindustri og teglværker, fødevareindustri og drikkevareindustri.

Andre brancher er olieraffinaderier, brødfabrikker, glas- og keramisk industri, mejerier m.fl.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Produktionsmedarbejder25.910 kr.--
Arbejde med færdigvareproduktion 29.396 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Minimumslønnen er ifølge industriens overenskomst ca. 15.000 kr. om måneden, men den kan variere op til 25.000-30.000 kr. - alt efter jobfunktion og forskellige tillæg.

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at få job - især inden for fremstilling af medicin. I takt med udflytningen af industriel produktion til udlandet, bliver det mere og mere nødvendigt med veluddannede medarbejdere.

Mere uddannelse

Der findes kompetencegivende AMU-kurser for procesoperatører og andre inden for industrien, fx inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser samt Metalindustriens område.

Man har mulighed for at få kursusgodtgørelse, befordringstilskud osv.Kurserne foregår på AMU-centre og varer 1-2 uger. Man kan få kursusgodtgørelse, mens man deltager i kurserne.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

fødevareforbundet (NNF)
www.nnf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se dine uddannelsesmuligheder.