Foto af Procesoperatør
Job

Procesoperatør

Som procesoperatør passer man automatiske maskinanlæg i industriproduktion.

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder i procesindustrien
Jobtyper:
Procesoperatør, Procesarbejder

Anlæggene består af store og mindre enkeltmaskiner, der er bygget sammen. Arbejdet består af daglig vedligeholdelse af procesanlæg. Procesoperatøren overvåger driften af anlæggene og sikrer, at den rigtige mængde og kvalitet bliver produceret.

Der bruges ofte meget avanceret og kostbar teknologi til maskinanlæggene. Anlæggene i procesindustrien kører ofte i døgndrift, så du kan regne med at have skifteholdsarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af procesoperatør
Proces - operatøren styrer produktionsanlægget fra en computer.

Du styrer og overvåger driften af procesanlæggene, så der bliver produceret den planlagte mængde og i den ønskede kvalitet.

Med til arbejdet hører at tage prøver og analysere råvarer og de færdige produkter. Desuden skal du gribe ind ved afvigelser fra normal drift og rapportere det, hvad enten der er tale om ændringer i råvarer eller fejl i maskineriet.

Procesoperatørerne deltager i daglig vedligeholdelse af procesanlæg og er med til at finde og rette fejl. Egentlige reparationer udføres af bl.a. automatikfagteknikere og elektrikere.

Da procesoperatøren arbejder tæt sammen med specialarbejdere, som varetager mere afgrænsede arbejdsområder, er det vigtigt, at procesoperatøren er god til at formidle sin viden og god til at kommunikere.

Procesarbejdere udfører mere rutineprægede arbejdsfunktioner.

Arbejdsplads

Procesoperatører arbejder på virksomheder i procesindustrien, som overvejende består af store og mellemstore virksomheder. Her arbejder de sammen med ufaglærte specialarbejdere - ofte i teams - om at passe en bestemt produktion.

Arbejdspladserne findes inden for kemisk industri, medicinalindustri, farve- og lakindustri, betonindustri og teglværker, fødevareindustri og drikkevareindustri.

Andre brancher er olieraffinaderier, brødfabrikker, glas- og keramisk industri, mejerier m.fl.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Produktionsmedarbejder26.645 kr.--
Arbejde med færdigvareproduktion 29.865 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at få job - især inden for fremstilling af medicin. I takt med udflytningen af industriel produktion til udlandet, bliver det mere og mere nødvendigt med veluddannede medarbejdere.

Mere uddannelse

Der findes kompetencegivende AMU-kurser for procesoperatører og andre inden for industrien, fx inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser samt Metalindustriens område.

Man har mulighed for at få kursusgodtgørelse, befordringstilskud osv.Kurserne foregår på AMU-centre og varer 1-2 uger. Man kan få kursusgodtgørelse, mens man deltager i kurserne.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

fødevareforbundet (NNF)
www.nnf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.