Køkkenmedhjælper
Job

Køkkenmedhjælper

De fleste restaurationskøkkener og institutionskøkkener har ansat køkkenmedhjælpere.

Fakta

Arbejdssteder:
Institutionskøkkener, Kantiner, Restaurationskøkkener
Stillingsbetegnelser:
Køkkenmedhjælper, Opvasker

De skal udføre forberedende arbejde samt tage sig af opvask og rengøring i køkkenet.

Køkkenmedhjælpere er som regel ufaglærte, og skifter ofte job.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af køkkenmedhjælper
Køkkenmedhjælpen udfører en del af forarbejdet til madlavningen.

Køkkenpersonalet omfatter såvel faglærte som ufaglærte.

I større hotel- og restaurationskøkkener ledes arbejdet af en køkkenchef, som udarbejder menuerne og forestår indkøb, kalkulationer og arbejdstilrettelæggelse.

Til at hjælpe med alle de praktiske opgaver, der er forbundet med arbejdet i et storkøkken, ansættes en eller flere køkkenmedhjælpere.

Køkkenmedhjælperens arbejde består først og fremmest i oprydning, opvask og rengøring i køkkenet.

I køkkener bliver der stillet store krav til hygiejnen. Køkkenmedhjælperne skal løbende sørge for opvask af service fra serveringen og inventar i køkkenet.

Når køkkenet lukker, skal medhjælperen sørge for både afrydning og rengøring af lokaler og inventar, herunder køkkenmaskiner, borde og gulve.

Arbejde i køkkenet kræver en god fysik.

Arbejdsplads

 Køkkenmedhjælpere arbejder fortrinsvis i restaurationskøkkener, på hospitaler, plejehjem, i kantiner osv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Medhjælp i køkken23.037 kr.25.235 kr.23.697 kr.
Kantinearbejder, Afrydder22.253 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne for køkkenmedhjælpere og opvaskere er generelt gode. Mulighederne varierer dog i nogen grad med restaurationserhvervets generelle økonomiske vilkår.

Mere uddannelse

Der findes blandt andet AMU-kurser inden for områderne Madfremstilling - restaurant, kantine og catering og Reception, servering og service.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.