Foto af Ernæringsassistent
Job

Ernæringsassistent

Som ernæringsassistent laver du god og sund mad. Du arbejder med professionel forplejning og måltidsservice.

Fakta

Navn:
Ernæringsassistent
Arbejdssteder:
Institutionskøkkener, produktionskøkkener
Stillingsbetegnelser:
Ernæringsassistent/køkkenassistent

Som ernæringsassistent tilbereder du gode, ernæringsrigtige måltider til børn, unge, voksne og ældre, i såvel mange som få portioner.

Du deltager i alle dele af processen med at få indbydende og sund mad på bordet, både planlægning og indkøb, tilberedning af maden og oprydning.

Som ernæringsassistent har du et godt kendskab til rigtig ernæring og diæter. Du har også viden om fødevarernes kvalitet, og om hvordan sund og velsmagende mad tilberedes.

Endelig er det også vigtigt at være venlig og imødekommende, da du som ernæringsassistent har kontakt med mange mennesker.

Ernæringsassistenter arbejder typisk i institutions- og produktionskøkkener. Det kan fx være i kantiner, på sygehuse, plejehjem, skoler og døgninstitutioner eller kaserner. Det kan også være på cafeer og restauranter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af ernæringsassistent
Ernæringsassistent - Maden skal være sund og nærende.

En ernæringsassistent arbejder typisk i institutions- og produktionskøkkener. Mange danskere får mad fra et offentligt køkken hver dag. Det drejer sig om vuggestuebørn, institutionsbeboere, patienter, hjemmeboende pensionister og andre.

Som ernæringsassistent har du fokus på at tilberede god og ernæringsrigtig hverdagsmad. Arbejdet indebærer alle dele af processen, både planlægning af menu, indkøb, opbevaring af fødevarer, tilberedning, anretning og oprydning.

Det er vigtigt, at maden er sund, velsmagende og varieret. Som ernæringsassistent skal du tilberede maden, så næringsstoffer og smag bliver bevaret bedst muligt. Du skal også anrette maden på en appetitvækkende måde.

Der bliver stillet store krav til hygiejnen. Du skal sørge for, at både råvarer og den færdige mad bliver opbevaret korrekt, og du skal kunne betjene de maskiner, som ernæringsassistenter bruger i arbejdet. Afrydningen og rengøringen af lokaler og inventar skal planlægges og udføres på en fornuftig og grundig måde.

Ernæringsassistenter arbejder selvstændigt eller under ledelse af fx en økonoma, og de er også med til at oplære ernæringsassistentelever.

Arbejdet i køkkenet kræver en god fysik.

Bemærk, at selv om uddannelsen hedder ernæringsassistent, så kaldes du ofte køkkenassistent ude på arbejdsmarkedet.

Arbejdsplads

Som ernæringsassistent arbejder du fortrinsvis i institutionskøkkener, især på hospitaler, plejehjem, børneinstitutioner, kostskoler, kantiner osv. En del ansættes i Restauranter samt på Gymnasier og erhvervsskoler.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Koldjomfru25.304 kr.-25.481 kr.
Tilberedning af fastfood, Ernæringsassistent,
Køkkenassistent
23.480 kr.26.293 kr.28.488 kr.
Medhjælp i køkken22.614 kr.24.513 kr.23.441 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

De fleste ernæringsassistenter er offentligt ansatte (i region, stat og kommune).

Fremtidsmuligheder

Som ernæringsassistent kan du fx blive køkkenleder.

Ernæringsassistenter kan videreuddanne sig til Professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Mere uddannelse

Der findes AMU-kurser, blandt andet inden for områderene Mad til grupper med varierede behov for ernæring og Madfremstilling - restaurant, kantine og catering.

Få mere at vide

Kost og Ernæringsforbundet
www.kost.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Dorte havde allerede en grafisk uddannelse, da hun besluttede sig for at blive...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.