Søfartspersonale
Job

Servicepersonale - søfart

Praktiske arbejdsopgaver i et skibs køkken og kahytter bliver for en stor del udført af ufaglært sørestaurationspersonale.

Fakta

Arbejdssteder:
På passagerskibe og i handelsflåden
Stillingsbetegnelser:
Steward/stevardesser, Purser, Messemænd, Passagerassistenter, Kahytsjomfru, Cafeteriapersonale

Det drejer sig fx om stewardesser, messemænd, passagerassistenter, cafeteriapersonale og pursere. Denne type personale arbejder både i passagerskibe og i handelsflåden. Som stewardesse på et passagerskib arbejder du fx med at rede køjer, skifte sengetøj og håndklæder og sørge for orden i kahytsområderne.

Du viser passagererne til deres køjer, foretager evt. serveringer af små retter i kahytterne og hjælper passagererne med praktiske problemer under sejladsen. Rengøringsarbejdet udføres ofte af et rengøringsselskab under skibets ophold i havn. I arbejdet som personale ombord på et skib skal du være omhyggelig og serviceminded.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af passagerskibe
Søfartspersonalets arbejdsplads.

På passagerskibe skiftes stewardesserne til at have vagt om natten. Under vagten bliver du tilkaldt i tilfælde af hårdt vejr eller sygdom blandt passagererne.

I restauranterne på passagerskibe kan du arbejde som tjener. Lederen af restauranten kalder man ofte en purser.

I skibets cafeteria kan du arbejde med anretning af smørrebrød, kager og drikkevarer ved diskene, og du passer kasseapparatet. Du prismærker varerne og fylder op med rene bakker, service og bestik. Til arbejdet hører også afrydning og aftørring af bordene i cafeteriaet.

På passagerskibe arbejder passagerassistenter, som bl.a. passer kiosksalg og informationsopgaver. I kioskerne sælges blade, aviser, bøger, evt. parfume osv.

På passagerskibe, som sejler i internationalt farvand, er der selvbetjeningskiosker med vin, spiritus, tobak og chokolade. Kioskpersonalet skal sørge for, at der er varer på hylderne, og betjener kasseapparat.

Som en del af informationspersonalet besvarer du passagerernes spørgsmål angående tildeling af kahytter osv., retter fejlbooking og giver meddelelser over højttalerne om åbningstider for færgens restauranter og kiosker. Skibets chiefpurser har ansvaret for servicefunktionerne.

Det ufaglærte sørestaurationspersonale i handelsflåden består især af stewardesser, evt. også messemænd. Arbejdet består i servering i messerne (spise- og opholdsrum), opvask og rengøring af kamre, fællesrum osv.

Arbejdsplads

Sørestaurationspersonale arbejder både på passagerskibe og i mindre omfang i handelsflåden. Se mere om Skibsfart.

Som ansat på et passagerskib arbejder man typisk 14 dage i træk, og har derefter 14 dage fri. I handelsflåden er man typisk afsted 2-3 måneder ad gangen.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kahytsjomfru, Purser, Steward, Stewardesse33.049 kr.--
Kahytsmedhjælper34.552 kr.--
Kabysmedhjælper, Pantryassistent23.037 kr.25.235 kr.23.697 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Inden for færgetrafikken er der gode beskæftigelsesmuligheder. Derimod er der kun ganske få stillinger for ufaglærte i handelsflåden.

For ufaglært sørestaurationspersonale findes der ingen krav om uddannelse ud over folkeskolen. Ofte skal man have erfaring fra arbejde inden for restaurant, restaurationskøkken, hotel o.l. for at blive ansat. Efter ansættelse skal man følge en kort sikkerhedsuddannelse.

Mere uddannelse

Hvis du gerne vil arbejde som restaurationspersonale til søs, findes der ikke nogen egentlig uddannelse, som du kan tage, og derfor er der heller ingen formel efteruddannelse. Men alle ansatte skal igennem en sikkerhedsuddannelse.

Få mere at vide

CO-Søfart
www.co-sea.dk

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)
www.hk.dk

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.