Foto af Bryggeriarbejder
Job

Bryggeriarbejder

Som bryggeriarbejder får du en række specielle opgaver på bryggeriet i forbindelse med produktion af øl og vand.

Fakta

Arbejdssteder:
Bryggerier og mineralvandsfabrikker
Stillingsbetegnelser:
Bryggeriarbejder

Du bliver oplært under arbejdet. Mange af arbejdsopgaverne kræver kun en kort oplæringstid.

Du skal være indstillet på skifteholdsarbejde som regel både nat og dag. Bryggeri- og mineralvandsarbejdere, der arbejder med distributionen, skal have stort kørekort samt truckkort.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af bryggeri
Øl - Kedlen på et af de mindre bryggerier.

Gennem hele produktionen, der er stærkt automatiseret, består dit arbejde hovedsageligt i at passe maskinerne og kontrollere produktionen samt lave lettere vedligeholdelse af de forskellige maskiner.

Efter fremstillingen skal produkterne lagres og herefter filtreres og tappes. Aftapningen er fuldautomatisk og sker på en såkaldt tappekolonne.

De færdigpakkede varer føres med rullebane til lager. Her bliver de læsset med gaffeltruck på bryggeriets vogne eller sendt med tog eller skib til bryggeriernes indenlandske depoter og til eksport.

Arbejdsplads

Bryggeri- og mineralvandsarbejdere arbejder på bryggerier og mineralvandsfabrikker.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Bryggeriarbejder29.396 kr.--
Tappemester31.624 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

På de større bryggerier er det meste arbejde akkordlønnet.

Fremtidsmuligheder

Det er mulighed for at blive teknisk arbejdsleder, hvor du leder og tilrettelægger arbejdet for en gruppe af ansatte. Beskæftigelsesmulighederne inden for området varierer, blandt andet afhængig af hvor i landet du søger arbejde.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser inden for inden for området Lager, terminal og logistik. Man har mulighed for at få kursusgodtgørelse, befordringstilskud mv.

Få mere at vide

Fagligt Fællesforbund - 3F
www.3f.dk

Dansk Industri (DI)
www.danskindustri.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.