Foto af Tarmrenser
Job

Tarmrenser

Som tarmrenser arbejder du på slagterier eller på særlige tarmrenserier, hvor du renser og forarbejder tarme, især svinetarme.

Fakta

Arbejdssteder:
Store slagterier, Tarmrenserier
Stillingsbetegnelser:
Tarmrenser

Tarmene skal bruges som pølseskind eller videreforarbejdes til brug i industrien. Tarme fra slagtning er et vigtigt produkt. De bliver bl.a. brugt til at fremstille pølser. Nogle af tarmene afsættes på hjemmemarkedet, og tarme fra danske slagterier er også en vigtig eksportvare.

Arbejdet som tarmrenser foregår under meget hygiejniske former, og der er ikke nogen lugtgener i jobbet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tarmrenser
Tarmrenseren med et stykke renset hinde, der anvendes til fremstilling af pølser.

Tarmrenseren modtager dyrets indvolde straks efter, at det er slagtet. Først frigør man tyndtarmene fra resten af tarmsættet. Derefter renser man tarmindholdet ud, og samtidig fjerner man de hinder, der ikke skal bruges, så der kun er bindevævshinden tilbage. Det er denne hinde, der danner den færdige tarm.

Arbejdet skal gøres meget omhyggeligt, så der ikke kommer små huller, men heller ikke efterlades for meget fedt. De færdige tarme fyldes med vand, så man kan se eventuelle fejl i dem. Bagefter bliver de sorteret og målt op, bundtet og saltet.

De dele af tarmene, som ikke kan bruges til pølser, bliver også forarbejdet. Dem bruger medicinalindustrien til at udvinde enzymer.

Rensningen af tarmene foregår i dag for en stor del ved hjælp af maskiner, og det er tarmrenseren, der betjener og passer maskinerne.

Nogle tarmrensere fungerer som arbejdsledere.

Arbejdsplads

Tarmrensere arbejder rundt omkring på landets store slagterier. De kan også være ansat på særlige tarmrenserier.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Tarmrenser33.966 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Der arbejdes i stor udstrækning på akkord.

Fremtidsmuligheder

Der uddannes meget få tarmrensere for tiden. De har ingen problemer med at finde job.

I takt med, at mere og mere industriel fødevareproduktion flytter til udlandet, kan det betyde nedgang i faget.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for slagtning, forædling og salg af kød og convenience.

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.