Foto af Industrislagter
Job

Industrislagter

Som industrislagter slagter du svin og kreaturer, og du udskærer og forarbejder kødet.

Fakta

Arbejdssteder:
Andels- og privatslagterier
Stillingsbetegnelser:
Industrislagter, Slagteriarbejder

Arbejdet foregår på større slagterier, og man er specialiseret som enten svineslagter eller kreaturslagter. Nogle arbejder som pølsemagere. Industrislagtere er faguddannede inden for slagterfaget, men ca. 85 procent af de ansatte på slagterierne er ufaglærte slagteriarbejdere.

Industrislagtere arbejder som regel på akkord. Arbejdet kan være fysisk belastende, selv om der arbejdes meget på at variere arbejdsfunktionerne for den enkelte medarbejder. En stor del af arbejdet foregår ved lave temperaturer. Det er almindeligt med forskellige former for skifteholdsarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af industrislagter
Hårdt arbejde - Jo hurtigere industrislagtere kan arbejde, jo bedre er lønnen.

Slagterierne er stærkt industrialiserede virksomheder, hvor en stor del af arbejdet er mekaniseret og foregår ved samlebånd.

Før aflivningen bliver dyrene bedøvet. Derefter skærer man halspulsåren over, og tømmer blodet ud i tanke, så det kan behandles og bruges i industrien.

Ved svineslagtning bliver dyrekroppene ført videre til et skoldekar, gennem en hårskrabemaskine og endelig gennem en svideovn. Kroppene skæres op på langs, og indvoldene tages ud. En dyrlæge kontrollerer krop og indvolde.

Kreaturslagtning er slagtning af okser, kalve, får, lam eller heste. Huden skal skæres meget omhyggeligt af, så den kan anvendes i læderindustrien. Kødet grovopskæres og udbenes.

Arbejdsplads

Industrislagtere og slagteriarbejdere arbejder på store andels- og privatslagterier eller hos private slagtere.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Anden håndforarbejdning af fødevarer ---
Industrislagter33.966 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Der arbejdes i stor udstrækning på akkord.

Fremtidsmuligheder

Generelt er der tilbagegang i antallet af medarbejdere på slagterierne. Flere og flere slagterier lukkes, og slagtningen flyttes til udlandet.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for slagtning, forædling og salg af kød og convenience.

Det er også muligt at tage uddannelsen til Tilsynstekniker i kødbranchen.

Få mere at vide

Fødevareforbundet (NNF)
www.nnf.dk

Slagteriskolen i Roskilde
www.srts.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.