Foto af Detailslagter
Job

Detailslagter

Detailslagtere udskærer og sælger kød i slagterbutikker og supermarkedernes slagteriafdelinger.

Fakta

Arbejdssteder:
Små slagterier, Slagterforretninger, Supermarkeder
Stillingsbetegnelser:
Detailslagter, Butiksslagter, Viktualiehandler

De tilbereder også pålægsvarer, postejer og forskellige færdigretter. Enkelte slagter dyr på mindre slagterier.

Viktualiehandlere arbejder i butikker, der sælger pålæg, salater og smørrebrød. Du vejleder og ekspederer kunderne, indkøber varer, beregner priser, laver regnskab og tilbereder færdigretter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af detailslagter
Varme retter - I supermarkedets køkken fremstiller slagteren varme retter til delikatesseafdelingen.

Når du arbejder som detailslagter, kan du enten være ansat i en slagterforretning, et supermarked eller på et mindre slagteri.

Som slagter eller butiksslagter skal man udskære de slagtede dyr i passende stykker, der svarer til det, kunderne efterspørger i butikken. Den del af kødet, der skal bruges til pålægsvarer, bliver forarbejdet på forskellig vis. Noget bliver kogt eller stegt, andet saltet eller røget.

Butiksslagtere fremstiller fx rullepølse og medister, og de tilbereder postejer, patéer, salater og lette middagsretter. De skal også vejlede kunderne om, hvordan de kan tilberede varerne og de forskellige typer af kød.

En del butiksslagtere arbejder i slagterafdelinger i supermarkeder, hvor arbejdet især består i at opskære og pakke varerne ind og anbringe dem i salgsdiske.

Mange supermarkeder har en delikatesseafdeling, hvor man fremstiller og sælger tilberedte pålægsvarer, også kaldet charcuterivarer. Som slagter kan man også få ansvaret for andre varegrupper, fx fisk og vildt, eller ferskvarer og frugt og grønt.

Enkelte er ansat på mindre slagterier. Her slagter de svin og kreaturer og opskærer kødet.

Når man slagter svin, bedøver man dyrene før aflivningen. Derefter skærer man halspulsåren over og tømmer blodet ud i kar eller tanke, så det kan behandles og bruges i industrien.

Kreaturer bliver også bedøvet, før de bliver aflivet. Kreaturer er okser, kalve, får, lam eller heste. Derefter tager man omhyggeligt huden af, så den kan anvendes i læderindustrien.

En slagter kan også arbejder som viktualiehandler eller slagter i en delikatesseafdeling med salg af pålæg, pølser, fjerkræ og andre kødvarer. Du sælger også salater, ost og konserves m.m.

Forretningen tilbyder ofte også smørrebrød, frokostplatter og færdigretter fremstillet i forretningens køkken. Nogle forretninger er specialiserede smørrebrødsforretninger, så arbejdet kan ligne en smørrebrødsjomfrus arbejde.

At købe varer ind og kontrollere de indkøbte varer er en vigtig del af arbejdet. Ofte køber du varerne direkte fra slagteri, torv eller salgsvogne, der besøger butikken. Kødvarer indkøber man i større stykker, som viktualiehandleren selv kan være med til at tilskære og udbene.

Det hører med til arbejdet at arrangere varerne med tilbehør i salgsdisken og at rengøre kølediske, pålægsmaskiner og vægte. Omgang med levnedsmidler stiller strenge krav til hygiejne og renlighed.

Salgsassistenter i viktualieforretninger kaldes ofte viktualieekspedienter. Nogle butikker inden for viktualiehandel kalder sig pålægsforretninger, delikatesseforretninger eller charcuterier. Salgsassistenterne har som regel en uddannelse inden for detailhandel.

Arbejdsplads

Detailslagtere arbejder i slagterforretninger, i slagterafdelingen i supermarkeder eller ved små slagterier som slagtersvende eller slagtermestre.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Slagterekspedient24.317 kr.--
Butiksslagter, detailslagter27.125 kr.--
Slagtermester29.547 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

En del detailslagtere nedsætter sig med egen forretning. Råd om etablering kan fås hos Danske Slagtermestres Landsforening.

Mere uddannelse

Der tilbydes en række AMU-uddannelser inden for området. Se slagtning, forædling og salg af kød og convenience.

Få mere at vide

Danske Slagtermestres Landsforening
www.danskeslagtermestre.dk

Fødevareforbundet (NNF)
www.nnf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Siden Kenneth var 15 år, har han arbejdet i føtex i Højbjerg. I dag er han udlært detailslagter...

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.