Foto af Mølleriarbejder
Job

Mølleriarbejder

Når du er ansat som mølleriarbejder, er du med til at producere mel, gryn og en række morgenmadsprodukter.

Fakta

Arbejdssteder:
Handelsmøller
Stillingsbetegnelser:
Mølleriarbejder

Det foregår på moderne handelsmøller, der er industrivirksomheder med en høj grad af automatik. Her arbejder både faglærte møllere og mølleriarbejdere. De faglærte mølleres og de erfarne mølleriarbejderes arbejdsområde er især produkt- og proceskontrol.

De vurderer kornets kvalitet, sammensætter de forskellige kornpartier, der skal formales, og tager prøver af de færdige produkter til undersøgelser i virksomhedens laboratorium. De står også for det overordnede opsyn og vedligeholdelsen af de forskellige maskiner.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af mølleriarbejder
Møller - Der er både faglærte og ufaglærte mølleriarbejdere.

Både korn og det færdige mel og andre slutprodukter skal opbevares under de rette forhold. Mølleriarbejderne passer de forskellige maskiner, sørger for råvare til produktionen og udtapper de færdige produkter i sække, lastvogne eller siloer.

Fremstillingen af mel er en større proces. Før kornet formales, passerer det gennem et rensningsanlæg. Herefter kommer kornet til et anlæg, hvori skaldelene blødgøres ved fugtning. Somme tider blander man korn af forskellige kvaliteter eller sorter i det ønskede forhold.

Selve formalingen foregår ved, at kornet føres igennem riflede stålvalser, hvorved kerneindholdet, selve melet, frigøres delvis fra skaldelene, også kaldet kliddet. Ved sigtning tilbageholdes det grovere klid, mens melet og det finere klid knuses yderligere. Ved ny knusning og sigtning får man slutproduktet mel.

Hvedemel og rugmel tilsættes askorbinsyre (c-vitamin). Så føres melet via blandemaskiner og eftersigtning til melbeholdere eller siloer. Til sidst suges det videre til automatiske veje- og pakkemaskiner.

Enkelte større møller har specialiseret sig i fremstilling af gryn og varmebehandlede produkter som cornflakes og lignende. Mølleriarbejdere er også med til at fremstille hundefoder og chips.

Arbejdsplads

Beskæftigelsen er især blevet koncentreret på få store handelsmøller, se mere om branchen Bagerier og brødfabrikker.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Møllemester32.104 kr.--
Møller, Mølleriarbejder29.865 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er generelt en vis arbejdsløshed i branchen, delvis afhængig af geografisk område.

Fødevarebranchen er karakteriseret ved store udsving i konjunkturerne samt ved ansættelse af en del ufaglærte.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser inden for Produktion og teknik i procesindustrien. Du har mulighed for at få tilskud til kurset, transport osv.

Få mere at vide

Dansk Industri (DI)
www.danskindustri.dk

Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen
www.khru.dk

Fødevareforbundet (NNF)
www.nnf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.