Foto af Repro- og prepressmedarbejder
Job

Repro- og prepressmedarbejder

Moderne trykteknik medfører, at den tekst eller det billede, der skal mangfoldiggøres, skal gennemgå en række processer for at blive klar til publicering.

Fakta

Arbejdssteder:
Trykkerier, Sætterier, Prepress-virksomheder, Repro-virksomheder og dtp-afdelinger i andre virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Prepress-medarbejder, Fotokopist, Lystrykker, Scannerfører.

Prepress-medarbejdere løser ved hjælp af it de opgaver, der tidligere blev udført af typografer, reprofotografer og typoteknikere.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af prepressmedarbejder
Forarbejde - Prepressmedarbejderen formaterer og retter dokumentet til før trykning

Prepress og grafisk formfremstilling omfatter i trykkeribranchen de processer et dokument må gå igennem, før det kan udskrives, trykkes eller offentliggøres online.

Prepress-medarbejdere inden for digital publisering og trykketeknik erstatter en række fag inden for traditionel trykketeknik, bl.a. typografer, typoteknikere, reprofotografer og reprokopister.

I Prepress processen gør forskellige medarbejdere dokumenterne klar til print i ethvert miljø, fx gennem en laser eller andre digitale printformater.

Den sædvanlige vej, et dokument følger fra skabelse over prepress til trykning, omfatter normalt tre trin:

Dokumentet er skabt af en forfatter, en grafisk designer eller andre kreative professionelle.

Dernæst sendes dokumentet til prepress, hvor det går gennem mange faser, bl.a. korrekturlæsning for at finde stave- og slåfejl; sikring af, at alle billeder og anden grafik er i et passende format; adskillelse af farver til trykning; kontrol af, at alle skrifttyper kommer igennem trykningen korrekt, samt kontrol af de generelle retningslinjer for layout, såsom margener og papirstørrelse.

Når dokumentet er redigeret, er det klar til at blive udskrevet på en trykpresse. Der laves en trykplade dels i en original og dels i en kopi. Begge udgaver gennemgår trykprocesserne, og originalen vil normalt blive kontrolleret af prepress-medarbejdere. Hvis det ser tilfredsstillende ud, kan dokumentet publiceres.

De enkelte processer i prepress kan variere fra den ene virksomhed til den anden, men generelt omfatter de opgaver med korrekturlæsning, redigering, layout, scanning og farveseparation samt kontrol.

Andre faser i prepress kan være konvertering af alle typer digitale filer til et format, der er anvendelige til trykning, det kan fx være destillation og formatering af et dokument til pdf-format.

Prepress er blevet lettere, siden fremkomsten af desktop publishing (dtp), og ofte kan arbejdet i de enkelte faser udføres af en enkelt prepress medarbejder.

Prepres-medarbejdere kan også udføre enkeltstående opgaver, såsom billedbehandling, film- og pladefremstilling (når kun dele af processen kører digitalt). Prepress arbejder med alle typer af medier - papir, dvd, online mv.

Særlige laboratorier udfører stadig bearbejdning af fotos og film. Fotolaboratoriemedarbejdere arbejder med digitalisering af fotos, overførsel af fotos til digitale medier. De laver fremkaldelse og tager aftryk af billeder i forskellige filformater, fra negativ eller positiv, i farver eller sort/hvid.

De kan også fremstille transparenter til konferencebrug, ide, udførelse og kopiering på grundlag af tekst, grafik og statistik. Desuden laver de katalogisering, opbevaring og bevaring af fotografiske dokumenter.

Desuden laver de aftryk af alle fotoformater og kopiering af diapositiver og kontaktaftryk af serier af negativer. Serierne forsynes med billedtekst og nummer.

På filmlaboratorier bearbejdes indspillede film på forskellige måder. Ud fra filminstruktørens anvisninger lægger de farvefiltre og tonning på, som fremhæver fx en tusmørkestemning på optagelserne. Andre opgaver er sætning af undertekster, pålægning af effekter og fremstilling af kopier af spillefilm og andre film til udlejning.

Arbejdsplads

Prepress-medarbejdere ansættes både på trykkerier, i sætterier (sats), i rene prepress-virksomheder, repro-virksomheder, se mere om Trykkerier mv. Desuden i dtp-afdelinger i andre virksomheder med intern publicering af grafiske produkter, fx reklamebureauer, store produktionsvirksomheder mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Dataregistreringsarbejde24.325 kr.--
Operatørarbejde - fotografiske produkter---

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemnsitslønnen dækker over store forskelle.

Fremtidsmuligheder

Den grafiske branche har altid været meget følsom over for skift i konjunkturerne. Digital teknik har overflødiggjort en række af de traditionelle grafiske fag og funktioner.

Det gælder fag som typograf, typotekniker, håndsætter, maskinsætter, ombryder, litokopist , reprofotograf, reprokopist, satstekniker. Nogle med disse uddannelser arbejder nu som prepress-medarbejdere, mens andre har efteruddannet sig som grafikere.

Grafisk produktion undergår konstant udvikling med mere avancerede teknikker og behov for færre medarbejdere til at udføre opgaverne.

Mere uddannelse

Der findes AMU-kurser inden for området Produktion af kommunikations- og medieprodukter.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
www.uddannelsesnaevnet.dk

Grafisk Arbejdsgiverforening
www.grakom.dk

HK
www.hk.dk

Teknisk Landsforbund
www.tl.dk

Mulige uddannelser

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.