Foto af Grafisk tekniker
Job

Grafisk tekniker

Grafiske teknikere arbejder med fremstilling af tryksager, aviser, bøger, reklamer og plakater.

Fakta

Arbejdssteder:
Offsettrykkerier, Avistrykkerier, Emballagetrykkerier, Bogtrykkerier
Stillingsbetegnelser:
Grafisk tekniker, Trykker

Teknikerne betjener maskinerne, blander farver og overvåger kvaliteten af trykningen.

Grafiske teknikere står for hele forløbet lige fra klargøring af trykket eller printet til det færdige produkt, alle former for trykte produkter som blade, aviser, bøger, plakater osv. Det kan også være skilte og storformatprint.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af trykker
Under lup - Teknikeren kontrollerer kvaliteten ned til de mindste detaljer.

Som grafisk tekniker er du med til at producere aviser, blade, plakater, frimærker og meget mere. Når prepressafdelingen har lavet layout, opsætning, prøvetryk og evt. film, og trykpladen er klar, kan du gå i gang med dit arbejde.

Den grafiske tekniker monterer trykplader, justerer farver og holder øje med at trykningen forløber uden problemer. Papiret opfører sig forskelligt fra gang til gang. Der nemlig forskel på papir. Der er fx forskel på tykkelsen, hvor fugtigt det er, og hvilken overflade det har.

Der skal ofte laves små justeringer under trykningen. Det første tryk må ikke være anderledes end det sidste.

En af dine vigtigste opgaver er at sikre kvaliteten. Derfor overvåger du trykningen for at sikre, at maskinen kører korrekt, at der hele tiden er farve og papir nok, og at farverne er, som de skal være.

Som grafisk tekniker udvikler du et godt farvesyn og en sans for teknik, så du også kan rense og vedligeholde maskinerne.

Arbejdsplads

En grafisk tekniker arbejder i offsettrykkerier, etikettrykkerier, formulartrykkerier, avistrykkerier, emballagetrykkerier, flexotrykkerier osv. Se mere om Trykkerier mv. Desuden arbejder de med emballage i Papirindustrien, Plast- og gummiindustrien, inden for produktion af metalvarer samt på avistrykkerier.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Prepressarbejde og grafisk formfremstilling26.341 kr.--
Trykkerarbejde26.494 kr.--
Bogbinder23.855 kr.--
Andet manuelt produktionsarbejde26.591 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Grafiske teknikere kan oprette selvstændig virksomhed, fx et bogtrykkeri. Da den tekniske udvikling går meget hurtigt, må man regne med at skulle købe nyt udstyr med korte mellemrum.

Du kan evt. tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen.

Jobmulighederne varierer en del, bl.a. afhængig af hvor i landet, du søger arbejde.

Mere uddannelse

Der findes AMU-kurser, bl.a. inden for området Produktion af kommunikations- og medieprodukter. Her kan grafiske teknikere efteruddanne sig i bl.a. elektronisk kvalitetsstyring.

Få mere at vide

Danske Medier
www.danskemedier.dk

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
www.uddannelsesnaevnet.dk

Emballageindustrien
www.emballageindustrien.dk

Grafisk Arbejdsgiverforening
www.grakom.dk

HK/Privat
www.hk.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.