Foto af Grafisk designer
Job

Grafisk designer

Arbejdet som grafisk designer kan bestå af mange forskellige opgaver alt afhængigt af, hvad du har specialiseret dig i.

Fakta

Arbejdssteder:
Reklamebureauer, Aviser, Forlag, Tegnestuer, Reklame- og informationsafdelinger i større virksomheder, Tv-stationer
Stillingsbetegnelser:
Grafisk designer, Tegner, Webdesigner, Layouter, Illustrator, Dtp'er, Nyhedsgrafiker

Du kan fx arbejde med tryk til reklamer, aviser, bøger eller webportaler. For alle grafiske designere gælder det, at de skal have en særlig sans for visuelle udtryk. Det er vigtigt at være idérig og dygtig til at sammensætte farver og former, så det grafiske design passer til målgruppen og konteksten. Det er ofte en fordel at være god til at tegne.

De fleste grafiske designere arbejder på reklamebureauer, på forlag eller kommunikationsbureauer. Der er desuden mange virksomheder, der har brug for grafiske designere.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af grafisk designer
Grafisk design - Grafikeren omsætter det nye design til det færdige grafiske produkt.

Som uddannet grafiker eller tegner kan du have mange forskellige titler. Du kan fx arbejde som layouter, illustrator, bogtilrettelægger, desktopper, eller dtp'er. Du kan også være computergrafiker, multimediedesigner, nyhedsgrafiker, AD'er, rentegner og reklametegner. En del kalder sig blot grafiker eller tegner. Titlerne fortæller blandt andet, at du som grafiker kan specialisere dig i flere retninger.

Grafiske designeres og tegneres arbejdsområder er de samme. De kommer med udkast til alle slags trykt materiale, fx bøger, brochurer, reklamer, plakater og emballage. De formgiver også bomærker, symboler, skilte og plancher til udstillinger, eller laver tegninger og tegneserier til bøger, blade, hæfter og aviser.

Grafiske designere kan også lave design og grafik til multimedieprodukter, film, video, reklame, tv og internetsider. Nyhedsgrafikere kaldes undertiden visualizere, og de er ansat på dagblade eller på tv, hvor de laver forklarende grafik, kort, diagrammer og illustrationer, der ledsager artikler og nyhedsindslag.

Webdesignere tilrettelægger webløsninger, udformer internetsidens grafiske design, navigation og visning af indhold.

Skal man fremstille fx en reklamebrochure, taler man først med kunden og måske en tekstforfatter om, hvordan brochurens budskab skal udtrykkes i forhold til kundens ønskede målgruppe. For at brochuren kan blive vellykket, skal designeren på den ene side forstå kundens idéer og på den anden side de mennesker, som kunden ønsker at nå.

Man aftaler, hvad fremstillingen må koste, og fastlægger en tidsplan. På det grundlag eksperimenterer designeren sig frem med materialer, farver, tekst og billeder. Det foregår oftest på computer.

Designeren udarbejder en skitse, også kaldet en rough eller et layout, som viser, hvordan tekst, billeder og overskrifter vil stå i forhold til hinanden. Kunden skal godkende skitsen.

Nu skal brochuren gøres klar til trykning. Det sker i form af digitale data til fremstilling af den endelige trykform. Designeren følger løbende fremstillingen og kontrollerer det færdige produkt.

Grafiske designere fungerer ofte som projektledere på grafiske design- og produktionsopgaver.

En grafisk designer må have en sikker form- og farvesans, fantasi og samarbejdsevne. Hvis man skal arbejde som illustrator, skal man desuden have talent for at tegne.

Arbejdsplads

Grafiske designere og tegnere er ansat på reklamebureauer, aviser, forlag, tegnestuer, reklame- og informationsafdelinger i større virksomheder og ved tv-stationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Arbejde med grafisk og multimediedesign32.938 kr.--
Grafisk designer33.808 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Mulighederne for at få job som grafisk designer eller tegner afhænger af, hvor original og dygtig man er. For tiden er de generelt mindre gode.

En del grafiske designere har egen tegnestue.

Mere uddannelse

Man kan efteruddanne sig på korte kurser, som tilrettelægges af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og organisationerne. Også Danske Reklame & Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) udbyder korte efteruddannelseskurser.

Du kan også vælge en af følgende uddannelser:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.