Foto af It-konsulent
Job

It-konsulent

En it-konsulent giver råd og vejledning til institutioner og firmaer, der bruger it.

Fakta

Arbejdssteder:
Konsulentfirmaer, Større virksomheder
Stillingsbetegnelser:
It-konsulent, Netværkskonsulent, Key Account Manager, It-sælger, It-planlægger, Projektleder, Forretningsudvikler, Sikkerhedsspecialist

Næsten alle arbejdspladser, som bruger it, har behov for at kunne hente hjælp fra eksperter, når programmerne ikke virker som ventet, eller når der sker uheld. It-konsulent er en bred betegnelse for forskellige job inden for it-området.

Arbejdet består bl.a. i at være med til at afklare, hvilke behov kunden har, og hvordan de bedst kan opfyldes. It-konsulenten kan desuden løse nogle af de opgaver, der findes i udvikling og design af fremtidens informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

It-konsulent
It-konsulenten drøfter opbygningen af nyt it-system med kunden.

For at sikre sig hurtig hjælp har firmaerne eller institutionerne ofte en servicekontrakt med konsulentfirmaer om løbende støtte og rådgivning. En del af rådgivningen kan klares telefonisk, men mange gange må konsulenten rykke ud for at se på problemerne.

Som it-konsulent skal man ikke kun have forstand på computere, netværk og programmer. Man skal også have en omfattende viden om, hvordan en arbejdsplads kan være organiseret, og om de økonomiske konsekvenser af forskellige løsninger.

Nogle it-konsulenter er specialister inden for it-sikkerhed.

Når nye systemer tages i brug i en virksomhed, er der normalt brug for uddannelse af medarbejderne i, hvordan det nye system fungerer. Ofte er det it-konsulenter, der tilrettelægger og gennemfører kurser for brugerne.

Arbejdet som it-konsulent varierer meget alt efter, hvor du bliver ansat, og hvilket område du har en specialviden inden for. Du skal være fleksibel og god til at samarbejde med mange forskellige slags mennesker.

Det er også vigtigt, at du kan bevare overblikket i pressede arbejdssituationer. Det kan skabe store problemer og stress på en arbejdsplads, hvis it-systemerne ikke fungerer, som de skal. Og det vil ofte være i de situationer, du bliver tilkaldt som konsulent.

It-konsulenter arbejder også med udvikling af nye forretningsområder, fx inden for den voksende branche af informationstjenester, se mere i Informations- og vidensarbejder.

En netværkskonsulent designer, implementerer og supporterer store netværk.

En sundhedsinformatiker er beskæftiget inden for sygehusområdet med udvikling og implementering af it-systemer, fx Sundhedsplatformen.

Arbejdsplads

Projektledere, konsulenter og planlæggere ansættes i it-konsulentvirksomheder, der arbejder med udvikling og videreudvikling af software og salg af hardware samt opstilling og vedligehold af fysiske netværk.

En it-konsulent kan også være ansat i et firma, der sælger eller udlejer it-udstyr, eller i et konsulentfirma, der betjener eller rådgiver andre firmaer eller institutioner.

Endelig finder de job i virksomheder, der driver informationstjenester, faglige og offentlige databaser og webportaler, herunder webhosting.

I store virksomheder med egen it-afdeling kan konsulenten være tilknyttet en særlig afdeling, som rådgiver andre afdelinger om it.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Arbejde med salg af informations- og
kommunikationsteknologi
42.587 kr.--
Design af IT-systemer og analyse af
forretningsprocesser
42.218 kr.-39.416 kr.
IT-projektstyring41.653 kr.39.970 kr.38.295 kr.
IT-salgskonsulent35.775 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Den gennemsnitlige begyndelsesløn dækker over store variationer.

Fremtidsmuligheder

Generelt er der gode muligheder for at få job. I dag er der dog mange, der har kvalifikationerne til at løse de mere rutineprægede opgaver, og det kan derfor, især i hovedstadsområdet, være lidt vanskeligere at få job.

Der er dog stadig efterspørgsel efter specialiserede og højtuddannede it-medarbejdere.

Mere uddannelse

Der er mange muligheder for efteruddannelse for it-konsulenter. Store firmaer i branchen, der udvikler programmer og systemer, afholder kurser, som giver specialviden om netop deres produkter.

Erhvervsorganisationer, den offentlige forvaltning, fagforeninger og virksomheder afholder kurser i it for deres medlemmer og medarbejdere. Der findes også offentlige kurser på mange niveauer.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

De personlige relationer, Rasmus opbygger i jobbet, er vigtige for ham: ”Jeg hjælper nogle...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.