Job

It-medarbejder

De fleste virksomheder anvender informationsteknologi i vid udstrækning, enten til administration og økonomistyring eller som led i produktionen.

Fakta

Arbejdssteder:
Private og offentlige virksomheders it-afdelinger
Stillingsbetegnelser:
It-medarbejder, databaseadministrator, it-sikkerhedsmedarbejder, sikkerhedsingeniør, webredaktør, webmaster, projektleder, it-chef

It-medarbejdere sørger for, at systemerne kører som de skal, de opdaterer programmer, installerer nyt soft- såvel som hardware, og de finder og retter fejl, når de opstår.

Denne artikel handler om arbejdsfunktioner, der vedrører driften af it-systemerne, herunder hjemmesider.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Nøglemedarbejdere - It-medarbejdere har afgørende betydning for virksomhedernes drift.
Nøglemedarbejdere - It-medarbejdere har afgørende betydning for virksomhedernes drift.

It anvendes i dag i de fleste virksomheder. Uanset hvad virksomheden laver, har man brug for at kunne automatisere og støtte rutinearbejde gennem fastlagte procedurer og programmer, så de kan indgå i eller helt udføre arbejdsprocesserne.

It bruges til administrative opgaver, regnskab, personaleadministration, lagerstyring, produktionsplanlægning eller kundekartoteker.

It anvendes endvidere til databehandling, fx administrative rutiner, og til produktionsprocesser som fx materialebearbejdning med CNC-maskiner. En række systemer danner grundlaget for driften af mange produktionsvirksomheder.

It anvendes desuden til automatisering af og støtte for intellektuelt arbejde, fx design og konstruktion med CAD-systemer eller tekstbehandling og desktop publishing.

Andre anvendelser er styring, kontrol og overvågning af processer, fx industrielle processer med robotstyring.

Offentlige it-baserede registre fungerer ved hjælp af databasesystemer, der lagrer information om samfundets borgere. Alle danskere findes fx i CPR, det Centrale Personregister, de fleste tillige i registre knyttet til skattevæsenet og nogle i registre over kriminelle eller dårlige betalere. Biler er i et register over motorkøretøjer og boliger i BBR-registeret.

It-medarbejderen bringer data på en form, der er egnet til databehandling, og som samtidig er forståelig for brugere og programmører.

Når der er skabet klarhed over, hvilken information der skal repræsenteres, og hvilke processer denne modellering skal danne basis for, lagres data på lagringsmedier, fx databaser eller cd-rom'er.

Se mere om it-medarbejdere, der arbejder med informationstjenester, webhosting mv. i Informations- og vidensarbejder.

It-data skal kunne genfindes, fx via søgning. Data skal desuden kunne vedligeholdes, og der skal være mulighed for at foretage beregningsprocesser, fx sammenligning, sortering, aritmetiske operationer eller logiske operationer.

Data skal kunne præsenteres på en forståelig og overskuelig måde, fx i form af tabeller, kurver, figurer, i løbende tekst eller som udfyldte formularer. Og endelig skal data kunne bringes fra et system til et andet, fx gennem internettet.

En væsentlig opgave for it-medarbejderen er at være projektleder i de forskellige stadier af arbejdet med it. Projektlederen laver en brugeranalyse af behovet. På grundlag af den udarbejdes en kravspecifikation og et budget for løsningen. Løsningsideer udvikles, der laves prisoverslag af løsningerne, og der sammensættes et team af medarbejdere til projektet.

Når projektet er besluttet starter opbygningen af it-systemer eller programmer. Projektlederen styrer forløbet gennem udvikling og implementering, når løsningen sættes i drift.

Løsningen gennemprøves gennem serier af test, så kvaliteten sikres. Når produktet er færdigt skal der udarbejdes dokumentation til brugervejledninger samt til sikring af kvalitet og vedligeholdelse.

Er der tale om it-løsninger til salg ud af huset, står projektlederen også for salg og distibution og i nogle tilfælde markedsføring.

Mange virksomheder har særlige it-afdelinger, hvor sikkerhedsspecialister sørger for drift og sikkerhed i it-systemerne.

Sikkerhed spiller en større og større rolle i forhold til beskyttelse af data og datsystemer. Sikkerhedsspecialister er med i udviklingen af systemerne ligesom de tester systemer i drift. De sikrer kvaliteten i udviklingen og implementeringen af systemerne, sørger for at udarbejde dokumentation og planlægger testforløb.

Med den nye Persondataforordning skal alle offentlige myndigheder samt en række private virksomheder udpege eller ansætte en Data Protection Officer (DPO) eller databeskyttelsesrådgiver, der skal sikre behandling af persondata bl.a. gennem øget dokumentation.

Driftsoperatør installerer ny software, står for sikkerheden i systemerne, herunder netværk og retter fejl, når systemerne går ned.

IT-administratorer sørger for opbygning og drift af databaser, der indeholder de enorme mængder af information og viden, som virksomheden lever af.

Hotlinemedarbejdere besvarer henvendelser fra kunder, der har problemer med virksomhedens online it-systemer.

Webmastere og webredaktører opbygger og vedligeholder virksomhedens eller organisationens hjemmeside. Webmasteren arbejder somme tider også med teknikken bag hjemmesiden, og kan tage sig af on-line marketing for virksomheden.

En SEO-medarbejder har indblik i søgemønstre og viden om søgeordsanalyser, produkter, søgeordsværktøjer mv. og arbejder med optimering af virksomheders hjemmesider og andre digitale platforme.

Lederen af en virksomheds it-afdeling kaldes som regel it-chef.

Arbejdsfunktionerne er afhængige af uddannelsesniveau og i nogen grad af virksomhedens størrelse. Opgaverne kan være rent administrative område, eller de kan være mere udviklingsorienterede.

Arbejdsplads

It-medarbejdere ansættes i it-afdelinger i private og offentlige virksomheder af enhver slags samt i organisationer. It-projektledere kan være projektansat og afslutte ansættelsen, når projektet er afsluttet. Nogle udfører projektledelse og konsulentarbejde, se mere om branchen It-konsulenter.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Design og administration af databaser39.917 kr.-38.390 kr.
IT-administrator38.950 kr.33.532 kr.35.476 kr.
Sikkerhedsspecialist43.933 kr.-36.437 kr.
Driftsoperatør (mellem udd.niveau)33.205 kr.--
Driftsoperatør (højt udd.niveau)39.936 kr.43.034 kr.39.200 kr.
Hotlinemedarbejder (mellem udd.niveau)28.170 kr.28.184 kr.30.799 kr.
Hotlinemedarbejder (højt udd.niveau)35.519 kr.33.479 kr.36.049 kr.
Netværks- og systemteknikerarbejde 39.565 kr.-35.473 kr.
Webmaster 32.834 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

I dag er der mange, der har kvalifikationerne til at løse de mere rutineprægede opgaver, og det kan derfor være svært at få job, især i hovedstadsområdet.

Der er dog stadig efterspørgsel efter specialiserede it-medarbejdere.

Mere uddannelse

Der er mange muligheder for efteruddannelse for it-medarbejdere. Både leverandører, arbejdsgivere og fagforeninger udbyder efteruddannelseskurser.

Se fx PROSA: www.prosa.dk eller SAM-DATA: www.samdata.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.