Foto af It-udvikler
Job

It-udvikler

En it-udvikler løser opgaver med udvikling, indkøb og implementering af virksomhedernes interne it-systemer.

Fakta

Arbejdssteder:
Private og offentlige virksomheders it-afdelinger, Internetudbydere og televirksomheder
Stillingsbetegnelser:
It-projektleder, It-udvikler, Driftsplanlægger, It-koordinator, It-chef, It-administrator, Netværkskonsulent, Tester, Kvalitetsmedarbeder, It-arkitekt, Software ingeniør, Test ingeniør

Udvikleren planlægger indkøb og drift af it-systemer, så de sikrer og understøtter virksomhedens organisering af aktiviteter inden for administration, produktion, salg mv. Udvikleren vil desuden ofte være virksomhedens ansvarlige it-chef.

Udvikleren kan også arbejde med behovsanalyse, kravspecifikation og databasedesign og -arkitektur.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af it-udvikler
Udvikler - It-arkitekten/udvikleren har tæt kontakt til kunden for at forstå deres behov.

It-udviklere arbejder på et overordnet niveau med planlægning, udvikling og indkøb af brugervirksomhedens it-systemer. Som it-ansvarlig vil udvikleren stå for den endelige tilpasning af standardsystemer samt planlægning af driften, når systemerne er taget i brug.

Som it-ansvarlig kan de stå i spidsen for fx programmører og supportere, der står for installation og driften af systemerne i brugervirksomhederne. De er personaleansvarlige for en eller flere it-driftsassistenter.

På lederniveau kan de som it-chef være ansvarlige for virksomhedens planlægning af it-strategi og økonomi. De er også ansvarlige for it-sikkerheden og it-kvaliteten.

Udvikleren eller driftplanlæggeren har ansvar for tilrettelæggelse af den elektronisk dokumenthåndtering (work flow), eller ansvar for virksomheders og institutioners eksterne profil formidlet elektronisk. De sorterer informationsstrømme og organiserer implementering af it i større organisationer.

Netværkskonsulenter har særlig viden om opbygning af større netværk i komplekse it-systemer.

En sundhedsinformatiker er beskæftiget inden for sundheds- og sygehusområdet med udvikling og implementering af it-systemer, fx Sundhedsplatformen.

It-udviklere arbejder også i funktionen som projektleder. Opgaven består her i at skabe afdække virksomhedens behov for it-systemer og sikre sammenhæng og integration i virksomhedens projektgruppe af it-administratorer, -supportere og brugere.

Som projektledere arbejder de med udvikling og videreudvikling af software og indkøb af hardware samt opstilling og vedligehold af fysiske netværk. Projektlederen har en særlig viden om organisationer, økonomi, logistik, kvalitetssikring og integration af projekter.

Planlægning og udvikling af it-projekter handler om på det overordnede niveau at designe systemet på baggrund af konkrete analyser af virksomhedens ønsker og behov for it-systemer og samarbejde med it-konsulenten eller andre leverandører af it-systemer.

I projektet indgår også planlægning af vedligeholdelse og drift af systemerne. Udvikleren står her for den tekniske analyse og metode, udarbejder kravspecifikation og udvikler integration i forhold til databaser, internet, netværk og operativsystemer.

Med i projektgruppen kan være en designer, der tager sig specielt af brugerinteresserne foruden andre specialister, der skal give deres input tidligt i forløbet.

Til gruppen af udviklere hører de medarbejdere, der tager sig af at sikre kvaliteten ved at teste løsninger og programmer. Testere gennemprøver programmerne igennem udviklingsprocessen. De tester også implementeringen af løsningerne, fx hvordan det nye program arbejder sammen med eksisterende systemer.

It-udviklere skal have en udviklet analytisk sans, evne til at arbejde struktureret i en kaotisk omverden, evne til hurtig indlæring, kendskab til og erfaring med konkrete programmeringsmiljøer, software osv.

Uddannelse

It-udviklere kan - foruden de nævnte uddannelser - have en af de humanistiske uddannelser, naturvidenskabelige uddannelser eller en teknisk videnskabelig uddannelse.

Arbejdsplads

It-udviklere er ansat i virksomheder, der bruger og videreudvikler systemer og hardware, se It-konsulenter. De findes også i virksomheder, der anvender højteknologisk it, fx teleselskaber, databaseværter og administratorer, leverandører af kommunikation og statistik, nyhedsproducenter, industrivirksomheder offentlige virksomheder samr undervisningsinstitutioner.

Endelig er de ansat som overordnede it-chefer i virksomheder og organisationer, eller som chefer for it-sikkerhed og it-kvalitet.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Arbejde med IT-arkitektur45.442 kr.-43.375 kr.
Design af IT-systemer og analyse af
forretningsprocesser
42.130 kr.-40.374 kr.
IT-projektstyring (Programchef, Testkkoordinator,
-specialist)
43.323 kr.36.283 kr.40.394 kr.
Tester (it)35.193 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er stor efterspørgsel efter højtuddannede og specialiserede it-udviklere og driftplanlæggere. De skal have relevant, især videregående, uddannelse og solidt kendskab til it-forkskning.

De skal have programmeringserfaring og kendskab til kommunikation og grafisk design.

Endelig skal de have gode engelskkundskaber, gode samarbejdsevner, erfaring med projektarbejde, udpræget selvstændighed samt kendskab til virksomhedsøkonomi og organisationsforståelse.

It-branchen udvikler sig i retning af at blive en branche for sig, der leverer løsninger til brugerne. Branchen udvikler og fremstiller it-produkter, og brugerne bliver forbrugere af it.

Mere uddannelse

Der er mange muligheder for efteruddannelse for it-udviklere.

Der findes flere masteruddannelser inden for it, både Humanistiske masteruddannelser og Teknisk videnskabelige masteruddannelser.

PROSA, Ingeniørforeningen, SAM-DATA og andre tilbyder efteruddannelse inden for it.

Få mere at vide

IT-Brancheforeningen
www.itb.dk

PROSA, Forbundet af It-professionelle

SAM-DATA
www.hk.dk/samdata

Branchefællesskab for IT, tele, elektronik og kommunikationsvirksomheder (DI.Digital)
www.digital.di.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.