Foto af Vvs-montør
Job

Vvs-montør

Som vvs-montør arbejder du med alt, hvad der har med varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer at gøre.

Fakta

Arbejdssteder:
Blikkenslager- og vvs-firmaer, Vandværker, Institutioner, Større industrivirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Vvs-montør, Oliefyrsmontør

Job inden for vvs omfatter desuden opgaver med at montere og vedligeholde facader og tage i metal, installationer af rør og kedler, pumper og energianlæg.

Man kan være vvs-montør og udelukkende beskæftige sig med forskelligt installationsarbejde, fx i beboelsesejendomme, industri og institutioner. De fleste vvs-montører har dog desuden et særligt speciale inden for vvs-området.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af vvs-montør
Slangetæmmer - Vvs-montøren lægger slanger til gulvvarme i badeværelset.

Som vvs-montør installerer du røranlæg til koldt- og varmtvandsforsyning samt afløbsinstallationer i køkken, og på toilet. Du monterer vaske og toiletter og tilslutter mindre varmeanlæg. Du monterer vandmålere og apparater, der bruger gas. Desuden reparerer og vedligeholder du installationerne.

Du kan også udføre tagarbejde i bly, zink og kobber med tilhørende pladearbejde, svejsning og lodning.

Tag- og facademontører hed tidligere blikkenslagere. De forarbejder metalplader og fremstiller tagrender, nedløbsrør m.m. De udfører tag- og facadedækning i plader, fx med kobber eller aluminium. De inddækker skorstene, tagvinduer og taghætter og monterer tagrender og nedløbsrør.

Energimontører installerer mindre varmeanlæg i boliger og andre bygninger og monterer og indregulerer kedler og brændere til olie, naturgas, halmfyr og fjernvarme. De installerer også solvarmeanlæg og varmepumper.

Industrirørmontører udfører rørinstallationer til kedler, pumper og beholdere i industrianlæg, institutioner og større varmefyringsanlæg. De tilpasser og svejser på rør, bøjninger og grenrør i stål, rustfast stål, aluminium og plast.

Ventilationsmontører forarbejder tyndplader og tilpasser rør, kanaler og samlestykker til ventilations- og klimaanlæg. De installerer og indregulerer anlæg med nødvendig styring og automatik. De foretager også målinger og analyser af klimaforhold.

Arbejdsplads

Vvs-montører arbejder i blikkenslager- og vvs-firmaer, nogle få på vandværker, i institutioner og større industrivirksomheder samt hos tag-entreprenører. De kan også arbejde i gas- og fjernvarmeselskaber.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
VVS montør35.249 kr.--
Blikkenslagermedhjælper26.076 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er ganske gode beskæftigelsesmuligheder i faget. Montører kan få større ansvar og ledende opgaver som overmontør.

For at nedsætte sig som selvstændig vvs-mester skal man have uddannelse og autorisation som vvs-installatør. Man kan eventuelt tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen.

Mere uddannelse

Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi tilbyder efteruddannelseskurser (AMU-kurser) inden for alle branchens arbejdsområder. Se Tekniske installationer og energi. Det kan fx være kurser i varmeteknik, klimateknik eller køle- og klimaanlæg.

Få mere at vide

Blik- og Rørarbejderforbundet
www.blikroer.dk

TEKNIQ - Installatørernes Organisation
www.tekniq.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Industriens Fællesudvalg (IF)
www.iu.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.