Foto af Rustfast industriblikkenslager
Job

Rustfast industrimontør

Som rustfast industrimontør fremstiller du dele til procesanlæg.

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder med produktion i rustfast stål
Stillingsbetegnelser:
Rustfast industrimontør, Rustfast industriblikkenslager

Anlæggene bruges fx i levnedsmiddelindustrien, medicinalindustrien, på bryggerier og olierafinaderier. Dit arbejde består i at forarbejde tyndplader og rør i rustfaste materialer, fx aluminium og rustfast stål.

Opgaverne kan være kar, render, beholdere, tanke og tilhørende rørsystemer. En rustfast industrimontør arbejder efter tegninger, der viser, hvordan de færdige emner skal se ud.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af rustfast industriblikkenslager
Industrimontøren er specialiseret i arbejde med rustfri rørinstallationer.

Som rustfast industrimontør tager du mål af materialer og skærer til. Så former, tilpasser og samler du emnerne ved hjælp af forskellige maskiner og svejse- og loddemetoder. Mange af arbejdsprocesserne foregår manuelt, fx filing, slibning og gevindskæring, men du kan også bruge avancerede maskiner og moderne teknologi som cad/cam-systemer.

Nogle er specialiseret i at arbejde inden for levnedsmiddelindustrien, fx som mejerimontør.

Arbejdet som rustfast industrimontør kræver et godt håndelag. Du skal kunne arbejde omhyggeligt og have kvalitetssans samt evne for regning og matematik.

Arbejdsplads

Arbejdet foregår på virksomheder med produktion i rustfast stål. Der er både større og mindre virksomheder. Ofte har virksomhederne specialiseret sig inden for særlige områder. Se mere om brancherne Metalvareindustri, Maskinindustri og Bygningsinstallation.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Industriblikkenslager35.625 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne for rustfaste industrimontører er generelt gode.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for Smedeteknisk område.

Få mere at vide

Blik- og Rørarbejderforbundet
www.blikroer.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.