job og arbejdsmarkedet i Danmark

Bore- og udvindingsarbejde

Nogle arbejder med at udvinde byggematerialer fra jorden eller havet, andre arbejder med boreopgaver.

De fleste job som borearbejder eller arbejder i en grusgrav eller et stenbrud arbejder i brancher med råstofudvinding. Andre får job inden for bygge- og anlægssektoren, el-, gas- og fjernvarmeforsyning eller inden for vandforsyning og kloakvæsen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.