Foto af Tagdækker
Job

Tagdækker

Som tagdækker lægger du tagpap, plast- eller andre kunstmaterialer på alle slags bygninger.

Fakta

Arbejdssteder:
Tagdækningsfirmaer, Entreprenørfirmaer og byggeservicefirmaer
Stillingsbetegnelser:
Tagdækker, Tagdækningsarbejder

Det kan være alt lige fra boliger, erhvervsbebyggelse og hospitaler til skoler, sportshaller og carporte. Du er også med ved anlægsarbejder som fx havnebyggeri, brobyggeri og flyvepladser.

Du arbejder udendørs året rundt. Der er kraner til at løfte materialerne op på taget, men på taget skal man normalt selv flytte rundt på dem. Du skal kunne gå på tage i stor højde og må ikke lide af højdeskræk eller svimmelhed.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tagdækkere
Tagdækkere i færd med at lægge nyt pap på et enfamiliehus.

Tagdækkere lægger ikke tegltage, det er murerens job.

De tage, en tagdækker arbejder på, er i de fleste tilfælde flade eller har lav hældning, men det kan også være skråtage. Tagpap bliver fremstillet af glas- eller kunststoffibre, der er imprægneret med stenkulstjære eller asfalt. Nogle gange bliver det brugt som underlag for anden tagbeklædning, og andre gange skal der kun være tagpap på taget.

Tagpap leveres i ruller. Tagdækkeren ruller det ud på taget i et eller flere lag. De enkelte lag bliver for det meste samlet ved hjælp af forskellige svejsemetoder, og det er vigtigt at tilskære og samle materialet med stor præcision omkring render, rør og kanaler.

Arbejdsplads

Tagdækkere er ansat inden for bygge- og anlægsområdet i tagdækningsfirmaer, entreprenørfirmaer og byggeservicefirmaer. Mange tagdækkere arbejder sammen i et team, hvor de er afhængige af fælles indsats i forhold til arbejde, sikkerhed og indtjening.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Tagkonduktør38.136 kr.37.525 kr.36.075 kr.
Tagdækker31.022 kr.--
Tagdækkermester32.089 kr.--
Medhjælp ved tagdækningsarbejde31.056 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Tagdækkere arbejder tit på akkord.

Fremtidsmuligheder

Der er gode jobmuligheder. Mange job er midlertidige, og derfor skal man være indstillet på skiftende arbejdspladser.

Mere uddannelse

Der tilbydes en række AMU-uddannelser inden for området Bygge/anlæg og industri.

Få mere at vide

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Dansk Byggeri - Byggeriets arbejdsgivere
www.danskbyggeri.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.