Foto af Brolægger
Job

Brolægger

Som brolægger arbejder du med granitsten, fx brosten, chaussésten og kantsten, med betonsten og med klinker.

Fakta

Arbejdssteder:
Brolægningsfirmaer
Stillingsbetegnelser:
Brolægger, Brolæggerarbejdsmand (-medhjælper)

Brolæggere udfører belægning af torve, fortove, gågader og dele af parkanlæg og haver. Ved gader og veje sætter de kantsten og belægger parkeringspladser, indkørsler og gadeudmundinger. De reparerer også brolægninger.

Brolæggerarbejdet er fysisk krævende. Du arbejder ofte i belastende arbejdsstillinger. Materialerne er tunge, men du har maskiner til en del af det tungeste arbejde. Brolæggere arbejder udendørs året rundt.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af brolægger
Vandret - Belægningen skal lægges plant og med fald mod en kloak.

Brolæggerne bearbejder underlaget, hvor stenene skal ligge. Underlaget er normalt grus eller grusbeton. Brolæggerne udvælger de sten, der skal bruges, og tilhugger stenene, så de får den rette form og størrelse. Stenene sættes i lige rækker eller buer, eller i forskellige mønstre.

Det er vigtigt, at belægningen bliver plan, og at den får en korrekt hældning, så regnvandet bliver ledt væk. Derfor anvender du bl.a. nivelleringsapparat og vaterpas. Når stenene er anbragt, stødes de på plads med et håndstempel, kaldet en brolæggerjomfru, eller de stødes maskinelt.

Brolæggerarbejdsmænd er ufaglærte arbejdere. Deres arbejde består i at forsyne brolæggerne med materialer og udføre grovere grave- og stødearbejde.

Arbejdsplads

Brolæggere er ansat hos brolæggermestre. Det er normalt mindre virksomheder med typisk 3-5 ansatte. Desuden i større entreprenørvirksomheder og kommuner.

Som brolægger kan du starte selvstændig virksomhed som brolæggermester.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Brolægger32.022 kr.--
Medhjælp med brolæggerarbejde28.147 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Ofte er man midlertidigt ansat, fx til en bestemt opgave. Brolæggerarbejdet er sæsonpræget, og det kan være svært at få arbejde om vinteren.

Mere uddannelse

Der er forskellige kurser for brolæggere, bl.a. AMU-kurser inden for området Anlægsarbejder.

Få mere at vide

Dansk Byggeri
www.danskbyggeri.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.