Foto af Farmaceut
Job

Farmaceut

Farmaceuter beskæftiger sig primært med forskning og udvikling af lægemiddelprodukter.

Fakta

Arbejdspladser:
Lægemiddelindustrien, apoteker, sygehuse, universiteter og offentlige styrelser
Stillingsbetegnelser:
Farmaceut og apoteker

Arbejdet foregår i samarbejde med læger, kemikere og biokemikere og myndigheder. Du skal som farmaceut have en stor viden om kemi og medicin. En farmaceut står for produktionen og kvalitetssikringen af lægemidler og har desuden til opgave at informere om og sælge produkterne.

Hvis farmaceuten er ansat på et apotek er der meget kundekontakt, og det er vigtigt at være dygtig til at rådgive om de forskellige lægemidler og deres bivirkninger. Som farmaceut kan du finde beskæftigelse flere steder. Det kan fx være på apoteker, på sygehuse, i medicinalindustrien eller som underviser og forsker på uddannelsesinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af farmaceut
Farmaceuten gennemgår lister over lægemidler.

Dit arbejde som farmaceut foregår først og fremmest i medicin- og biotekindustrien, den biokemiske industri, den kemiske industri, levnedsmiddelindustrien samt den kosmetiske industri. De væsentlige opgaver er forskning og udvikling, produktion, kvalitetsstyring og kvalitetssikring, analyser, kontrol og registrering, distribution og information samt salg og marketing.

Forskningsopgaver er i reglen målrettede og kan fx gå ud på at udvikle et lægemiddel mod en bestemt sygdom. Der foregår også grundforskning, der ikke sigter på at løse bestemte opgaver, men på at skaffe sig ny viden inden for et område.

I produktionsafdelingerne planlægger, validerer og leder du produktionen og udarbejder de særlige kontrol- og dokumentationssystemer, man bruger ved lægemiddelfremstilling.

Farmaceuterne udvikler også nye lægemiddelformer. De tager stilling til hjælpestoffer, emballage, maskiner og processer, proceskontrol, kvalitetssikring m.m. og laver økonomiske beregninger. Du skal også udvikle og forbedre analysemetoder for bl.a. råvarer og det færdige produkt.

Du afprøver nye lægemidler og kontrollerer deres virkning i tæt samarbejde med læger, statistikere, myndigheder m.v. Du skal også udarbejde og opdatere dokumentationen for produkter i overensstemmelse med myndighedernes krav.

På apotekerne har farmaceuterne ansvar for det lægemiddelfaglige. Arbejdet består af rådgivnings- og ledelsesmæssige funktioner samt administrative opgaver. Farmaceuterne skal følge udviklingen på lægemiddelområdet og informere både apotekets øvrige medarbejdere og andre personalegrupper inden for sundhedssektoren.

Når der kommer recepter til apoteket, skal du støtte lægerne i valg af lægemidler, udpege det billigste for patienten og informere om dets virkninger, bivirkninger m.v.

Det hører også til farmaceuternes arbejdsområde at oplære og undervise de farmaceut- og farmakonomstuderende, som arbejder på apoteket.

Farmaceuterne deltager også i forskellige aktiviteter, som naturligt knytter sig til apotekets øvrige opgaver, fx afholdelse af borgermøder, blodtryksmåling og rygeafvænning.

På sygehusapoteker rådgiver farmaceuterne, når læger og sygeplejersker skal vælge lægemidler. De deltager i lægemiddelbehandlingen. Farmaceuten er ansvarlig for produktionen af lægemidler.

Farmaceuter beskæftiger sig også med forskning og undervisning på universiteter og andre uddannelsessteder, hvor de fx deltager i uddannelsen af farmakonomer, bioanlytikere, sygeplejersker.

Arbejdsplads

Mange farmaceuter arbejder i medicinal- og biotekindustrien, mens andre arbejder på et apotek. En del arbejder inden for Forskning og udvikling, eller inden for sundhedsvæsnet.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Farmaceut, Lic. Pharm.48.102 kr.39.014 kr.37.312 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Der er mange muligheder for efter- og videreuddannelse. En samlet oversigt findes på Pharma Danmarks hjemmeside.

Det Farmaceutiske Fakultet udbyder følgende uddannelser:

  • masteruddannelse i Industrial Drug Development (i samarbejde med medicinalindustrien)
  • masteruddannelse i Drug Management

De valgfri studieenheder under farmaceutuddannelsen og enkeltfagene under tompladsordningen, som universitetet udbyder, kan også benyttes som efteruddannelse.

Uddannelsescenteret Pharmakon i Hillerød udbyder kurser specielt til apotekere og ansatte på apotekerne.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.