Foto af Psykolog
Job

Psykolog

En psykolog laver undersøgelser, test, behandlinger, træning, rådgivning og undervisning.

Fakta

Arbejdssteder:
Klinikker, Sygehuse, Store virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Psykolog, Skolepsykolog, Virksomhedskonsulent, Cand.psych.

Det kan både være på klinik med en enkelt person eller med større grupper ude på skoler eller i virksomheder. Der er mange muligheder for at specialisere sig i forskellige områder. Fælles for psykologer er, at de arbejder med menneskers psyke.

Som psykolog skal du have stor tålmodighed, da nogle af dine klienter måske vil komme til dig gennem flere år for at blive behandlet. Det er vigtigt at have overblik, mod til at tage beslutninger, være handlekraftig og ikke mindst være i stand til at tale med mennesker med store personlige problemer og hjælpe dem.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af psykolog
Den svære samtale - Psykologer må ofte overbringe tunge budskaber til alvorligt syge.

Specialerne inden for psykologien er: Klinisk børnepsykologi, Klinisk børneneuropsykologi, Pædagogisk psykologi, Psykoterapi (børn/voksne), Sundhedspsykologi (børn/voksne), Psykopatologi, Psykotraumatologi, Klinisk neuropsykologi, Gerontopsykologi samt Arbejds- og organisationspsykologi.

Hvis du bliver ansat inden for det offentlige, kan du ud over at undersøge og behandle mennesker med psykiske problemer også komme til at rådgive i sociale, psykologiske eller organisatoriske spørgsmål.

Din arbejdsplads kan være socialforvaltningens børne- og familieafdeling, de kommunale pædagogiske-psykologiske rådgivninger, børnehaver og skolefritidsordninger, forskellige behandlingshjem samt distriktspsykiatrien.

Også på sygehusene er der arbejde til psykologer. Det er blandt andet på psykiatriske og neurologiske afdelinger, men også på afdelinger, som ikke behandler psykiatriske patienter. Der kan fx være behov for en psykolog til folk, som har en livstruende sygdom og har brug for at tale om det. Du kommer til at arbejde sammen med læger, socialrådgivere, fysioterapeuter osv.

Som ansat i en virksomhed kan du fx arbejde med personalepolitik, medarbejderuddannelse samt test og udvælgelse ved ansættelser.

Som selvstændig psykolog med egen praksis vil du komme til at behandle klienternes personlige forhold eller arbejde med forhold inden for erhvervslivet. Du kommer til at arbejde med alle aldersgrupper.

Behandlingen af personlige problemer er et samarbejde mellem dig og klienten, hvor det er meningen, at klienten skal udvikle sig og tage ansvar for de problemer, han eller hun har. Det kan både ske i klinikken, eller ved at du tager ud og besøger klienten.

Arbejdsplads

De fleste psykologer arbejder som selvstændige praktiserende psykologer. En del er ansat på Hospitaler, i Daginstitutioner og dagcentre eller de underviser på universiteter og professionshøjskoler. Psykologer arbejder desuden inden for plejesektoren, voksenundervisning, på Gymnasier og erhvervsskoler eller i den offentlige sociale sektor. En del er ansat som virksomhedskonsulenter.

 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Psykologarbejde33.640 kr.36.794 kr.34.841 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Har en psykolog egen praksis, afhænger lønnen af, hvor mange klienter man har har. En konsultation koster ofte ca. 960 kr. i timen.

Fremtidsmuligheder

Der findes mange områder, som du kan specialisere dig i. Specialerne findes inden for hovedområderne Børnepsykologi, Voksenpsykologi samt Arbejds- og organisationspsykologi (rekruttering, arbejdsmiljø m.m.).

Uddannede psykologer kan gennemføre en praktisk uddannelse med henblik på Autorisation. Autorisation er en frivillig ordning. Kun psykologer, der har fået autorisation, må kalde sig autoriseret psykolog.

Mere uddannelse

Dansk Psykolog Forening udgiver hvert år et kursusprogram. Få mere at vide på www.dp.dk.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Ulla Meiner Nielsen, 58 år, blev oprindelig uddannet på kontor. Hun ville gerne være...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.