Foto af Økonom
Job

Økonom

Økonomer arbejder mest i virksomheder eller organisationer med tilknytning til handel, industri eller service.

Fakta

Arbejdssteder:
Private og offentlige virksomheder, Den offentlige administration
Stillingsbetegnelser:
Civiløkonom, Driftsøkonom, Controller, Markedsøkonom, Nationaløkonom, Markedsanalytiker, Erhvervsanalytiker, Salgschef, Handelsattache, Økonometriker

Her tager de sig af opgaver inden for organisation, økonomi, salg og marketing. Mange økonomer arbejder med organisation, økonomi, salg og marketing, fx som personalechefer eller markedsanalytikere. De kan også arbejde i det offentlige, fx som handelsattacher.

Økonomer kan have en lang række stillingsbetegnelser inden for konkrete områder. Til nogle stillinger kræves en bestemt uddannelsesretning eller et bestemt uddannelsesniveau. Kandidater fra en handelshøjskole kaldes også for civiløkonomer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af økonom
Udviklingskonsulent - Nogle økonomer udvikler nye forretningsområder for virksomheden.

Nogle økonomer arbejder i virksomhedernes økonomiske afdelinger. Her er de med til at analysere og vurdere økonomien, udarbejde kalkuler og budgetter, planlægge investeringer samt opstille og kontrollere regnskaber.

Stillinger inden for dette område kan være som driftsøkonom, bogholderiansvarlig, regnskabschef eller økonomichef. Jobbet kan minde om det, en revisor laver.

Andre arbejder med personaleadministration. Her kan civiløkonomer fx være personalekonsulenter og personalechefer. De vurderer, hvilken slags personale en virksomhed har brug for og er med til at ansætte medarbejdere og ledere. De tager sig også af personaleudvikling, lønforhandlinger og medarbejderuddannelse. Arbejdet minder om jobbet som personalekonsulent eller om akademisk medarbejder.

Civiløkonomer kan have opgaver inden for handel og markedsføring. Det kan fx være at tilrettelægge markedsføringen af et nyt produkt i udlandet.

Civiløkonomer i denne type stilling kaldes fx salgskonsulent, marketingassistent, markedsøkonom eller markedsanalytiker, mens overordnede stillinger kan hedde eksportchef, salgschef, indkøbschef eller marketingchef. Mange steder bruger man engelske betegnelser som sales manager eller marketing assistant. Se også marketingmedarbejder.

I produktionsafdelinger kan en civiløkonom have det overordnede ansvar som produktionschef. En logistikchef kan sørge for, at strømmen af varer og produkter gennem virksomheden foregår på en hensigtsmæssig måde. Det gør man ved at styre indkøb, lager og transport i forhold til hinanden.

Som økonom kan man også arbejde med kontrol. Mange store virksomheder gør meget ud af, om de lever op til deres målsætninger. En økonom kan som såkaldt businesscontroller eller økonomicontroller være med til at sikre dette. De er fx med til at undersøge, om produktionen opfylder kravene til kvalitet og omsætning, eller de laver analyser af virksomhedens økonomi.

Civiløkonomer med speciale i jura kan arbejde som erhvervsjurister. De er bl.a. med til at udarbejde kontrakter og sørge for, at virksomhederne ikke kommer i konflikt med nationale eller internationale bestemmelser.

Man kan arbejde som civiløkonom inden for it-området. Det kan være på et overordnet niveau med tilrettelæggelse af en virksomheds teknologiske udvikling, men man kan også mere konkret være med til at planlægge et it-system.

Stillingsbetegnelserne her er fx systemudvikler, konsulent, systemadministrator og informatikchef. En del arbejder med økonomistyring. I it-firmaer arbejder civiløkonomer ofte med opgaver inden for økonomi og markedsføring. Se også it-udvikler, systemadministrator og systemudvikler.

Inden for finanssektoren, fx i banker, børsmæglerselskaber og vekselererfirmaer, arbejder civiløkonomer med valuta og værdipapirer. De overvåger det danske og de udenlandske værdipapirmarkeder og børser for at finde ud af, hvornår det er bedst at sælge og købe. Jobbet ligner meget det, en børsmægler laver.

Der arbejder også civiløkonomer i den offentlige administration. De arbejder fx som handelsattachéer, revisionsmedarbejdere eller sagsbehandlere, se akademisk administrativ medarbejder.

Andre civiløkonomer underviser ved handelsskoler, tekniske skoler, handelshøjskoler eller andre højere læreanstalter, se artiklerne lærer ved handelsskoler, lærer ved tekniske skoler og universitetslærer.

Nyuddannede civiløkonomer kan i større virksomheder blive ansat som trainees. Her indgår de sædvanligvis i et 2-årigt forløb, hvor de lærer alle virksomhedens afdelinger at kende. I nogle tilfælde bliver de udstationeret i udlandet i en periode. Herefter indgår de i et egentligt karriereforløb i virksomheden.

En økonometriker forsker og analyserer kvantitativ information ved hjælp af statistik og matematik. Økonometri anvendes bredt inden for mange forskellige økonomiske discipliner, hvor man søger at afdække sammenhænge mellem forskellige økonomiske og forretningsmæssige variabler.

Økonomer kan være uddannet på flere forskellige niveauer. HA'er og andre bachelorer har 3 års heltidsuddannelse. Cand.merc.'er og andre med kandidatuddannelse har 5 års heltidsuddannelse. HD'er har 4 års deltidsuddannelse.

Arbejdsplads

Økonomer kan blive ansat i private virksomheder inden for en lang række brancher samt i det offentlige, især i staten. Se mere om Offentlig administration og Pengeinstitutter. De kan arbejde som undervisere på universiteter, som virksomhedskonsulenter eller i el-forsyningsselskaber.

Andre er ansat i Organisationer og foreninger, Kreditforeninger, Revisionsbranchen samt Forsikrings- og pensionsbranchen.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ledelse inden for finans-, pensions- og
forsikringsområdet
60.746 kr.--
Rådgivning inden for investering, valuta og formue50.800 kr.--
Analytikerarbejde inden for finans, pension og
forsikring
50.232 kr.-40.975 kr.
Forretningsudvikler (finans)49.965 kr.--
Analytikerarbejde inden for ledelse og
virksomhedsorganisation
51.019 kr.37.535 kr.37.805 kr.
Arbejde med virksomhedsstrategi/policy49.056 kr.-39.202 kr.
Arbejde inden for samfundsøkonomi45.743 kr.39.344 kr.38.700 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Civiløkonomer, især med nogle års praktisk erfaring, kan få stilling som chef eller leder i en virksomhed. Her drejer det sig om at tage hele virksomhedens udvikling i betragtning, lægge strategier og træffe beslutninger.

Det kan være som administrationschef, økonomichef eller regnskabschef i en virksomhed. Det kan også være som forretningsfører, fx i en organisation eller som finanschef, filialdirektør eller bankdirektør i et pengeinstitut.

Mere uddannelse

De faglige organisationer tilbyder efteruddannelsesaktiviteter, som man kan følge, hvis man gerne vil opgradere sin uddannelse.

Få mere at vide

CA - a-kassen for højtuddannede i erhvervslivet
www.ca.dk

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF)
www.djoef.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
www.fanet.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.