Foto af Tandlæge
Job

Tandlæge

Som tandlæge er dine vigtigste opgaver at diagnosticere, behandle og forebygge sygdomme i tænder, mundhule og kæber.

Fakta

Arbejdssteder:
Private tandlægeklinikker, Den kommunale tandpleje, Hospitalsklinikker, Forsvarets tandpleje
Stillingsbetegnelser:
Tandlæge, cand.odont.

Du laver tandeftersyn, tandrensninger og huller samt retter tænder, og du forebygger og behandler sygdomme og lidelser i munden samt tyggemusklerne og kæbeled. Du skal også lave mindre operationer i munden.

Tandlæger ved meget om biologi og sygdomsudvikling, og jobbet stiller store krav til håndelag, omhu og præcision. Det kræver en god fysik og gerne en velafbalanceret psyke. Du må have evne for kommunikation og være i stand til at skabe en god kontakt med patienterne.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

tandlæge rådgiver patient
En vigtig del af tandlægens arbejde er at rådgive og vejlede patienterne

Tandlægen undersøger tænderne, tandkødet og slimhinderne, kæber og kæbeled for sygdomme og vurderer, om behandling er nødvendig. I forbindelse med undersøgelsen er der mulighed for at tage røntgenbilleder og prøver.

Regelmæssige tandeftersyn, hvor der ikke skal udføres egentlig behandling, udføres ofte af en tandplejer.

Karies er huller i tænderne, og paradentose er betændelse i tandkødet og den knogle, som tanden sidder fast i. Du forebygger sygedommene med tandrensning, med oplysning om gode kostvaner og ved at vise, hvordan patienten laver en omhyggelig tandpleje.

Karies behandles ved at bore hullet ud og erstatte den manglende del af tanden med fx plast, porcelæn, guld eller sølv. Paradentose behandler du ved at fjerne tandsten og bakteriebelægninger, som er årsag til betændelsen.

Fremskredne tandsygdomme kan betyde, at du må trække tanden ud. Større dele eller hele tænder kan erstattes af implantater eller en protese, fx en krone, bro eller en delprotese, evt. støttet af implantater (kunstige tandrødder). Proteser bliver lavet i samarbejde med tandteknikere.

Tandregulering er en vigtig del af den forebyggende tandpleje, som den kommunale børne- og ungdomstandpleje lægger særlig stor vægt på. Omfattende tandreguleringer bliver udført af tandlæger, som har videreuddannet sig til specialtandlæger i ortodonti.

Et andet speciale for tandlæger er kæbekirurgi. Specialtandlæger i kæbekirurgi udfører kirurgiske indgreb på patienter, fx udtrækning af tænder.

Begge specialer er anerkendt af Sundhedsstyrelsen.

Arbejdsplads

Tandlæger arbejder på private tandklinikker eller i den offentlige tandpleje. Se mere om branchen Læger, tandlæger og andre behandlere.

Den offentlige tandpleje er den kommunale tandpleje, hospitalsklinikker, forsvarets tandpleje, fængselstandplejen, tandpleje på taleinstitutter og på institutioner for psykisk udviklingshæmmede samt tandklinikkerne ved tandlægeskolerne.

En del tandlæger arbejder i udlandet, fortrinsvis i Skandinavien og EU-landene. Andre tandlæger underviser og forsker ved tandlægeskolerne.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Tandlæge53.736 kr.41.777 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemsnitslønnen dækker ansatte tandlæger. Ansatte tandlæger i privat tandlægepraksis får normalt provision.

For selvstændige tandlæger er der mulighed for en god indtægt (i gennemsnit kan en tandlæge behandle ca. 15 patienter om dagen). Antallet af kunder bestemmer, hvor meget du tjener.

Fremtidsmuligheder

De aktuelle beskæftigelsesmuligheder for tandlæger er overordentlig gode. Der er stor mangel på arbejdskraft i alle regioner. Ledigheden er lav, men alligevel er der problemer med at få besat stillingerne.

Autoriserede tandlæger kan åbne egen privat praksis eller indlede et samarbejde med en eller flere andre tandlæger, men klinikken skal opfylde visse direktiver og kræver en større investering.

Mere uddannelse

Hos Tandlægeforeningen er der flere typer af kurser, hvis du vil på efteruddannelse.

Der er også kurser for de offentligt ansatte tandlæger hos Tandlægernes Nye Landsforenings se hjemmesiden, www.ato.dk.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

30-årige Morten Worsøe er uddannet tandlæge (cand.odont.) og er i dag medejer af en tandklinik....

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.