Foto af Scenograf
Job

Scenograf

En scenograf udarbejder idéer til kulisser, dekorationer, rekvisitter og kostumer.

Fakta

Arbejdssteder:
Teatre, Filmstudier, Tv-stationer, Eget værksted
Stillingsbetegnelser:
Scenograf, Filmarkitekt

Samtidig sørger scenografen for, at idéerne bliver til virkelighed på værksteder og systuer. Scenografer er med under produktionen af både skuespil, ballet, opera, tv og film. Udviklingen af dekorationerne sker i tæt samarbejde med instruktøren.

Scenografer inden for filmproduktion kaldes også for filmarkitekt.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som scenograf spiller du en vigtig rolle, når der skal produceres skuespil, ballet, opera, film/tv. dans, performance, installationskunst samt udstilling.

foto af scenograf
Visualisering - Scenografen laver skitser, der skal illustrere hendes opfattelse af scenen.

Det er nemlig scenografen, der står for kulisser, dekorationer, rekvisitter og kostumer. Alt det, der tilsammen kaldes scenografien.

En scenograf, der designer kulisser og location-miljøer til film, kaldes også en filmarkitekt.

Når fx et teaterstykke skal sættes op, holder scenografen og instruktøren nogle indledende møder, hvor de diskuterer og fortolker stykket. Herudfra arbejder scenografen med idéer til, hvordan scenerum og kostumer kan se ud. Scenografen kan få inspiration fra mange kilder, både fra nutiden og fortiden. Drejer det sig om et teaterstykke, der skal foregå i et miljø i 1900-tallet, kan du få idéer til scenografien ved bl.a. at besøge museer og læse litteratur om denne tid.

Scenografen udarbejder skitser til kostumer og til scenografien og bygger en model af den i en bestemt målestok. Nogle scenografer, særligt inden for tv, laver modellerne digitalt. Du drøfter løbende modellen og tegningerne med instruktøren.

Når tegningerne, som kan udføres enten på computer eller i hånden, er færdige og godkendt, kan arbejdet på værksteder og systuer begynde. Malere, snedkere og tømrere arbejder med dekorationerne, og på systuer sys kostumerne af bl.a. skræddere og beklædningsdesignere.

Scenografen må regelmæssigt være til stede i værkstederne for at besvare spørgsmål og hjælpe med at løse de problemer, der kan opstå undervejs.

Som scenograf må du have sans for form, farve og rum samt talent for at tegne og male. Du skal i skabelsesprocessen både kunne arbejde alene og sammen med andre. Scenografen arbejder tæt sammen med teaterteknikere om regi, lys og lyd, og med teatermalere, der er med til at male kulisser m.m.

Ved en generalprøve bliver hele stykket spillet igennem for at se, om alt fungerer, som det skal.

En teaterproduktionsleder er ansvarlig for, at opsætningen af en teaterforestilling gennemføres efter den lagte produktionsplan og inden for de økonomiske rammer, der er lagt. Produktionslederen kan være scenograf eller have en helt anden erfarings- og uddannelsesbaggrund.

Arbejdsplads

Scenografer kan enten arbejde på deres eget værksted, eller de kan arbejde på teatres, filmstudiers eller tv-stationers værksteder.

Se mere om brancherne Teater, musik, kunst, Produktion af film, tv og musik mv. samt Radio- og tv-stationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kostumier 25.594 kr.--
Scenograf33.231 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Undertiden kommer scenografer fra beslægtede fag. Fx kan en kostumier tegne og sy tøjet. De er ofte uddannet som designer eller beklædningshåndværker. Teatermalere kan udarbejde dekorationerne. De kan fx være uddannet som billedkunstner eller have taget en kandidat i billedkunst.

Mere uddannelse

Sammenslutningen af Danske Scenografer (SDS) arrangerer og afholder efteruddannelseskurser for scenografer.

Få mere at vide

Sammenslutningen af Danske Scenografer (SDS)
www.scenograf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.