Foto af Filmproducer
Job

Filmproducer

Filmproduceren tilrettelægger den praktiske produktion af filmoptagelserne.

Fakta

Arbejdssteder:
I film-, Tv- og videoselskaber
Stillingsbetegnelser:
Produktionsleder, Indspilningsleder, Filmproducent

Det er også produceren, der indgår kontrakter med filmholdet, skuespillere og andre medvirkende. Ofte er det filmproduceren, som får idéen til et filmprojekt og som er inspirator for alle medvirkende.

Produceren er med til at præge filmens stil og overordnede idé og træffer beslutning om en lang række økonomiske og tekniske spørgsmål, fx hvilket filmformat der skal optages i.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af produktionsleder
Filmproduceren sidder med i klipperummet og gennemser en sekvens af filmen.

Produceren engagerer en manuskriptforfatter og en instruktør og inspirerer til at udvikle filmens idé. Produceren vurderer sammen med instruktøren manuskriptets egnethed, filmens kunstneriske og kommercielle kvaliteter og beregner omkostningerne i alle detaljer.

På dette grundlag laver produceren et budget for produktionen samt en produktionsplan, som i detaljer fortæller, hvor de enkelte optagelser skal laves, hvordan, hvornår, med hvem, og hvad det vil koste.

Filmproduceren skal også tilvejebringe de økonomiske forudsætninger for filmens realisering. Fx skal der søges penge til produktionsstøtte og føres forhandlinger med investorer og andre bidragydere.

Produceren er projektleder. Ved store projekter, fx spillefilm, koncentrerer filmproduceren sig om den overordnede organisatoriske og kreative ledelse af hele filmprojektet. Resten af producerens arbejde uddelegeres til en produktionsleder og en indspilningsleder.

En produktionsleder er ansvarlig for, at budgettet overholdes. Det er også produktionslederen, der engagerer de enkelte medarbejdere til filmholdet og booker det filmtekniske udstyr. Der kan også være tale om leje af kraner, special effects, biler og fx en helikopter til luftoptagelser.

En indspilningsleder leder filmholdet under optagelserne. Indspilningslederen er ansvarlig for, at filmholdet hver optagedag producerer de sekvenser, der er beskrevet i drejebogen og i skudlisterne og inden for de tidsrammer, der er aftalt i produktionsplanen.

Indspilningslederen opholder sig på settet (optagestedet) og styrer aktiviteterne på filmholdet, fx hvem der skal være klar hvornår og på hvilken location. Hvis der opstår forsinkelser eller andre problemer, er det indspilningslederens opgave at finde en løsning.

I efterarbejdet følger filmproduceren færdiggørelsen af filmen. Producerens sidste opgaver omfatter aflæggelse af regnskab, kopiering af filmen til udlejning, lancering af filmen på det danske og udenlandske marked og endelig at organisere distribution og markedsføring af filmen.

Filmproduceren er personaleleder. En række juridiske ting omkring filmprojektet skal afklares, fx rettigheder til forfattere og komponister samt kontrakter med filmhold, skuespillere og andre medvirkende.

Ved mindre produktioner til de nye typer medieplatforme kan produktionen styres af en såkaldt Creative Producer, der går mere aktivt ind i de enkelte processer lige fra ideudvikling, over manus til produktion og distribution.

En filmproducent repræsenterer produktionsselskabet, har ansvaret for finansieringen af filmprojektet og overvåger typisk flere film administrativt uden at deltage i det enkelte projekt.

Læs mere om ledelse og om at være Leder.

Arbejdsplads

Nogle filmproducere er fastansatte i film- og videoselskaber, andre arbejder freelance. Se mere om Produktion af film, tv og musik mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Produktionsleder - film/TV32.637 kr.-37.967 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Som nyuddannet filmproducer arbejder du med mindre projekter, som indspilningsleder eller som produktionsleder. Du vil også kunne fungere som assistent for en filmproducer.

Producerjobbet udvikler evner til arbejdsledelse, økonomisk indsigt, overblik, organisationstalent, kunstnerisk og kreativ sans. Du bliver god til at opdage og udvikle filmisk talent.

En del filmproducere har en juridisk eller regnskabsmæssig uddannelse og udnytter deres kompetencer i andre former for projekt- og virksomhedsledelse.

Nogle producere fungerer som filmproducenter, hvor de står i spidsen for, eller repræsenterer, det filmselskab, der påtager sig at realisere filmprojektet. Producenten organiserer rammerne omkring projektet med hensyn til finansiering, økonomi, markedsføring og salg. Det er også producenten, som varetager filmens rettigheder, fx ved udlejning, distribution og salg.

Mere uddannelse

Der arrangeres kurser i regi af Den Danske Filmskole og Film- og tv-arbejderforeningen (FAF).

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.