Foto af Zoologisk konservator
Job

Zoologisk konservator

En zoologisk konservator udstopper dyr. Det kan fx være dyr til udstillinger på de naturhistoriske museer.

Fakta

Arbejdssteder:
Konservatorvirksomheder, Naturhistoriske museer
Stillingsbetegnelser:
Zoologisk konservator

Dyr kan konserveres på mange forskellige måder, og der findes et væld af teknikker og materialer. Pattedyr og fugle behandles i princippet på samme måde. Konservatoren flår skindet af, renser grundigt og behandler med et konserveringsmiddel. Derefter trækker man skindet på en kunstig krop og stiller dyret op i naturlig stilling.

Jobbet kræver interesse for dyr og biologi samt en god iagttagelsesevne. Du skal også have udpræget sans for at tegne, male og modellere. Nogle af de konserveringsmidler og materialer, man bruger i arbejdet, indeholder giftige stoffer eller afgiver giftige dampe, som kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af zoo-konservator
Pillearbejde - Den zoologiske konservator i gang med et tigerhovede på sit værksted.

Krybdyr, padder og fisk kan konserveres omtrent som pattedyr og fugle, men de bliver oftest lavet som afstøbninger i gips, epoxy, polyester eller andet kunststof. Derefter maler konservatoren afstøbningerne i naturlige farver. Hvis dyrene skal bruges til undervisning eller forskning, lægger konservatoren dem i en konserveringsvæske, fx alkohol.

Insekter bliver tørret. Før tørringen begynder, sættes de fast med nåle eller bliver klæbet op med udspilede ben og vinger med mere, så alle detaljer kan ses.

I private konservatorvirksomheder arbejder man især med at udstoppe pattedyr, fugle og fisk og med at montere jagttrofæer. Her er er selve konserveringen af dyr den helt centrale opgave. Man kan dog også deltage i vedligeholdelsen af zoologiske samlinger for skoler, private, museer og andre institutioner.

På museerne forholder det sig lidt anderledes. Her er konservatorernes opgave især at vedligeholde samlingerne ved at reparere, rengøre og behandle mod skadedyr, men også at konservere nye dyr til samlingerne. Endvidere deltager de i opbygningen af udstillinger og fremstiller kunststofafstøbninger af dyr og knogler.

Uddannelse

Man kan blive uddannet via Dansk Zoologisk Konservatorforenings (DZK) uddannelse, der er privat.

Den private uddannelse varer 4 år og foregår som praktisk oplæring i faget. Der er også en del teoretisk stof, der både indgår i den daglige oplæring og læres ved selvstudium.

Gennem hele uddannelsen skal du føre dagbog over det arbejde, du udfører. Inden for det næstsidste læreår skal du op til en kontrolprøve, hvor to medlemmer fra DZK's faglige udvalg eksaminerer og bedømmer det, du har lavet.

Du afslutter uddannelsen med en prøve, der består af en praktisk opgave og en mundtlig eksamen i det teoretiske stof. Når du har bestået prøven, får du et uddannelsesbevis fra DZK.

Oplysning om lærepladser fås hos DZK, der også skal godkende lærestedet. Der bliver uddannet en elev ca. hvert tredje år.

Læs mere om uddannelsen hos Dansk Zoologisk Konservatorforening (pdf)

Arbejdsplads

Mange konservatorer har selvstændig virksomhed. Nogle er ansatte i disse virksomheder og nogle er ansat på naturhistoriske museer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Zoologisk konservator41.464 kr.-37.409 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Efteruddannelse for konservatorer foregår på kurser og konferencer både i Danmark og i udlandet.

Få mere at vide

Autorisation

For at kunne arbejde som selvstændig konservator skal du have en autorisation. Du kan søge autorisation, når du har afsluttet uddannelsen til konservator.

Læs om autorisation i bekendtgørelsen om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter (retsinformation.dk)

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.