organist spiller på kirkeorgel
Job

Organist

En organist har ansvaret for kirkens musikalske aktiviteter i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og koraktiviteter.

Fakta

Arbejdssteder:
Kirker, Kapeller, Plejehjem, Hospitaler, Krematorier
Stillingsbetegnelser:
Organist, Kirkemusiker

Organisten, som har den musikalske kompetence, rådgiver menighedsrådet i musikalske anliggender og har del i det daglige ansvar for kirkens musikalske udfoldelser.

Det kan høre med til jobbet at arrangere kirkekoncerter, og i mange kirker er det organisten, der leder kirkekoret.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af organist
Fotos: Sebastian Thunbo Pedersen

Som organist leder du den musikalske del af kirketjenesten i folkekirken eller i kirker fra andre trossamfund.

Organisten samarbejder med præsten om valg af salmer og forestår planlægningen af den musikalske afvikling af kirkens gudstjenester, herunder valg samt indøvning af ind- og udgangsspil.

Ved de fleste kirker er der tilknyttet et kirkekor under organistens ledelse. Organisten har i den forbindelse en mellemlederfunktion med ledelsesansvar overfor korets medlemmer på vegne af menighedsrådet.

Der kan fx være tale om et frivilligt kor, hvor organisten udvælger repertoire, planlægger korets virke og koncerter, forestår korets prøver samt er ansvarlig for korets medvirken ved kirkens gudstjenester.

Er der tale om et lønnet kor, har organisten derudover ansvar for lønregnskab, optagelsesprøver til koret, indstilling om ansættelse og afsked samt de almindelige daglige ledelsesopgaver overfor koret.

Organisten arrangerer og afholder koncerter, salmesangsaftener m.m. i overensstemmelse med de aftaler, som er lavet med menighedsrådet. Organisten har i det daglige ansvaret for, at menighedsrådets visioner om kirkens musikalske virke gennemføres.

Desuden har organisten en række administrative opgaver, fx vedligeholdelse af instrumenter, indkaldelse af vikarer for korsangere, samarbejde med andre kirker samt øvrig administration og planlægning i tilknytning til de forskellige ansvarsområder.

Jobbet kan variere meget, og afhænger af uddannelse samt af hvilken kirke man finder ansættelse i. Se mere om kirkesamfundet i branchen Organisationer og foreninger.

Arbejdsplads

Organister med kirkemusikalsk kandidateksamen er især ansat ved større kirker. De ansættes normalt af det lokale menighedsråd. Se mere om branchen Organisationer og foreninger.

Organister med præliminær orgelprøve er især ansat ved mindre bykirker og landsbykirker. En del af disse stillinger er på deltid.

Organister får i stigende omfang opgaver ved flere kirker, således at man samarbejder med organister ved andre kirker.

Udover i kirken foregår arbejdet som organist også i kapeller, på hospitaler, plejehjem og andre steder med tilknytning til kirken.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Organist--38.698 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemsnitslønnen dækker bl.a. over varitioner af, om organisten har en kirkemusikalsk kandidateksamen eller en præliminær orgelprøve.

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne varierer mellem landsdelene.

Mere uddannelse

Efteruddannelseskurser for organister arrangeres af kirkemusikskoler.

Få mere at vide

Dansk Organist og Kantorsamfund (DOKS)
www.doks.dk

Dansk Kirkemusiker Forening

Organistforeningen
www.organistforeningen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.