Foto af Advokat
Job

Advokat

Som advokat beskæftiger du dig primært med personlig rådgivning inden for en lang række områder.

Fakta

Arbejdssteder:
Advokatkontorer
Stillingsbetegnelser:
Advokat, Advokatfuldmægtig, Sagfører

Du har bl.a. ansvaret for at vejlede dine klienter i forbindelse med juridiske problemer, og du skal ofte hjælpe dem igennem en retssag. Som advokat skal du være en dygtig retoriker, da du skal præsentere dine sager enten mundtligt eller skriftligt.

Desuden skal du have et indgående kendskab til lovgivningen og regler inden for mange forskellige områder. Jobbet som advokat kan være krævende med lange arbejdsdage og komplicerede sager, og du har et stort ansvar over for dine klienter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En af de vigtigste opgaver, man har som advokat, er at rådgive folk. Det kan være med mange forskellige sager, men er ofte i forbindelse med dødsfald, separationer og huskøb. Det meste af advokaternes omsætning kommer dog fra erhvervsrådgivning. Det næststørste område er civile retssager.

Som advokat repræsenterer du under almindelige retssager en af parterne. Det er enten den, der lægges sag an mod eller den, der lægger sag an. I kriminalsager kan du blive udpeget som forsvarer for den tiltalte.

Et indlæg under en retssag kræver grundig forberedelse. Her skal du præsentere sagen mundtligt. Det skal du gøre på en klar og overskuelig måde. Det er meget krævende at afhøre og udspørge vidner og parter.

At rådgive klienter er en vigtig opgave for de fleste advokater både arbejds- og indtægtsmæssigt. Som advokat handler din rådgivning om juridiske anliggender af personlig og forretningsmæssig art.

De personlige forhold, du rådgiver om, er i første række familie- og arveretlige spørgsmål, køb af fast ejendom, lejeforhold samt ansættelsesforhold. Du ordner fx de fleste formaliteter for en ægtefælle, som ønsker at blive skilt eller separeret. Kan parterne ikke forhandle sig til enighed, fører du sagen videre for retten.

Du rådgiver dine klienter om, hvordan de skal ordne deres formueforhold, fx ved oprettelse af ægtepagt eller testamente.

Når folk køber fast ejendom, er din hjælp uundværlig for de fleste.

Rådgivningen om forretningsmæssige forhold går også ud på at lave dokumenter og oprette kontrakter. Advokaten fører ofte forhandlinger med modparten eller modpartens repræsentant og eventuelt med myndigheder og andre parter i sagen.

Af andre juridisk-økonomiske opgaver er især bygge-, skatte- og inkassosager almindelige. Du hjælper også med at opgøre og afvikle konkurs- og dødsboer.

Mange advokater administrerer ejendomme, legatmidler eller klienters formuer eller behandling af fx dødsboer, indtil de bliver afviklet.

Som advokat bliver du hyppigt valgt som bestyrelsesmedlem i foreninger, selskaber og institutioner, hvor man kan få gavn af din indsigt i juridiske og forretningsmæssige forhold.

En advokatfuldmægtig er en uddannet jurist, der er i gang med at uddanne sig til advokat. Som ansat under en advokat, kan fuldmægtigen optræde på vegne af advokaten, men kan ikke selv pådrage sig ansvar. En advokat kan have op til to autoriserede fuldmægtige under sig.

Erhvervsadvokater arbejder med virksomheders interesser og juridiske forhold. Det kan være patenter, varemærker, ophavsrettigheder og selskabsret. De fører retssager omkring erhvervsforhold, fx patentkonflikter, varemærkesager, markedsføringssager samt voldgiftssager.

Uddannelsesvej

Når du har taget en gymnasial eksamen, tager det som minimum 8 år at blive advokat.

Uddannelsesvejen består af:

 1. En studentereksamen
 2. En bacheloruddannelse
 3. En kandidatuddannelse
 4. Tre år som advokatfuldmægtig på et advokatkontor, hos en politifuldmægtig eller en statsadvokat. 
 5. Den 1-årige advokatuddannelse
 6. Retsagsprøven (praktisk prøve i retsagsbehandling).

Her kan du læse om:

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for advokater er:

 • Advokatfirmaer
 • Ministerier, regioner, kommuner
 • Banker og forsikringsselskaber
 • Andre større virksomheder med en juridisk afdeling
 • Foreninger eller organisationer

Erhvervsområde og branche

Advokat hører til det erhvervsområde, der hedder akademisk arbejde og ledelse. Advokater arbejder blandt andet i brancherne advokatvirksomhed, revision og bogføring samt virksomhedskonsulenter.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Advokat, kurator57.821 kr.--
Juridisk chef57.821 kr.--
Advokatfuldmægtig46.159 kr.-36.085 kr.
Fuldmægtig Cand. Jur.46.159 kr.-36.085 kr.
Ejendomsadministrator35.605 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk 

 

Mere uddannelse

Arbejdet med retssager er det eneste arbejdsområde, advokaterne har eneret på. For at få møderet for landsretten skal du bestå en prøve. Den går ud på at føre, som hovedregel, to sager, som landsretten har fundet egnede. Prøven er bestået, når landsretten finder, at udførelsen af sagerne har været forsvarlig. Ingen kan indstille sig til prøven mere end to gange.

Mere uddannelse

Advokatsamfundet udbyder efteruddannelseskurser for advokater og advokatfuldmægtige. Også Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF) holder efteruddannelseskurser, der henvender sig til advokater og andre jurister.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Retfærdighed og jura har ikke altid noget med hinanden at gøre. Det ved den 28-årige...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.