Foto af Rådgivende ingeniør
Job

Rådgivende ingeniør

Som rådgivende ingeniør har du kontakt med kunder, der har behov for at få professionel rådgivning.

Fakta

Arbejdssteder:
Kontorer, Fabrikker, Laboratorier
Stillingsbetegnelser:
Projekterende ingeniør, Planlægger, Projektleder, Statiker, Energiingeniør, Serviceingeniør, Planlægningsingeniør, Produktionsingeniør, Udviklingsingeniør

Det er oftest rådgivning vedrørende planlægning og projektering af ingeniørarbejde. Det kan fx være planlægningen af en ny bygning, en brokonstruktion eller andre anlægsopgaver. En rådgivende ingeniør skal være dygtig til at vurdere og analysere forskellige situationer samt løse problemer for kunden. Det er vigtigt at have et stort kendskab til ingeniørbranchen.

Desuden skal man som rådgivende ingeniør lave matematiske beregninger samt tekniske og økonomiske analyser. Rådgivende ingeniører kan finde beskæftigelse inden for mange forskellige områder. Det kan bl.a. være inden for byggebrancen eller miljø- og energisektoren. Man kan også arbejde med infrastruktur, geologi, eksport eller med kemiske processer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af rådgivende ingeniør
Ingeniør - Professionel rådgiver om samarbejdet mellem bygherre og entreprenør.

Mens traditionelt ingeniørarbejde handler om konstruktionsberegninger, CAD-systemer og tegninger, kan den rådgivende ingeniør i visse tilfælde afslutte sit arbejde, inden det konkrete ingeniørprojekt påbegyndes.

En rådgivende ingeniør er, foruden at være specialist i en række tekniske fagområder, samtidig projektleder og formidler af ekspertviden.

Når en industrivirksomhed skal bygge ny fabrik, anskaffe nyt produktionsanlæg, indføre it-systemer eller udvikle nye produkter, har de brug for rådgivning og viden på området eller ligefrem hjælp til problemløsning. Den kan de købe hos rådgivende ingeniører.

Ingeniørerne fører forhandlinger med kunden og planlægger og gennemfører projektet, der indeholder en analyse af situationen og behovene samt et koncept for løsning af den konkrete opgave.

Kunderne er primært virksomheder i den private sektor, især industrien, men også offentlige myndigheder køber rådgivning. Kunder i udlandet kan være private firmaer, andre landes regeringer eller organisationer som FN eller Verdensbanken.

Der findes rådgivende ingeniører med specialviden inden for et eller flere fagområder, se mere om disse i Uddannelser til civilingeniør og Uddannelser til diplomingeniør.

De fleste rådgivende ingeniører arbejder inden for byggeri og anlægsarbejder, hvor de yder teknisk og økonomisk rådgivning på områder som planlægning, projektering, projektledelse, tilsyn og drift.

Rådgivningen kan handle om planlægning og forbedring af infrastruktur, ofte i udlandet, ikke mindst i udviklingslande. Infrastrukturer er fx veje, broer, rørledninger, lufthavne, jernbaner, energi- og vandforsyning.

Det kan også handle om forureningsbekæmpelse, miljøforebyggelse, planlægning eller genopbygning i områder, der har været ramt af krig eller naturkatastrofer.

Opstilling og levering af nøglefærdige fabriksanlæg (såkaldte turnkey projekter) udgør en stor andel af de rådgivende ingeniørvirksomheders eksport.

Teknisk rådgivning og bistand ydes inden for produktions- og procesteknik i alle fremstillingsbrancher i industrien, herunder specielt maskinkonstruktion. Rådgivning gives også til virksomheder, der skal omstille produktionen eller begynde at eksportere til nye markeder.

Andre områder, hvor der ydes teknisk rådgivning, er installationsteknik, elektroteknik, ventilationsteknik, køleteknik og støjbekæmpelse samt inden for geoteknik, jordprøver og fundering.

Rådgivende ingeniører arbejder desuden med udviklingsopgaver inden for stærk- og svagstrøm, motorer og maskinanlæg, kemiske processer og industriel produktion, minedrift, landinspektørarbejde, geologiske undersøgelser og miljøområdet.

Nogle yder teknisk rådgivning og bistand til virksomheder, der skal planlægge transportopgaver eller udvikle nye produkter.

Eksportingeniører arbejder - foruden som sælgere - også som projektledere inden for produktudvikling og eksportfremstød.

Patentingeniører yder teknisk rådgivning i patentbureauer. De registrerer opfindelser og yder bistand til udvikling af nye opfindelser ud fra tidligere projekter og erfaringer.

Eksportingeniører rådgiver virksomheder, der ønsker at arbejde med eksport til nye udenlandske markeder.

Anden teknisk rådgivning ydes af energi- og varmekonsulenter. Det kan være individuel rådgivning inden for biologisk-kemiske emner, og det kan være rådgivning inden for energi- og miljøforanstaltninger.

Planlægning kan være udvikling af konkrete projekter som bygning af hele byer, anlæg af dæmninger, havne, jernbaner eller fabrikker, eller det kan være sikring af rent vand i ørkenområder eller udvikling af turisme i udviklingslande.

Beregningsopgaver handler om design af bærende konstruktioner som fx bygninger, broer og skibe. Bygningsingeniører kan ansøge om at blive anerkendt statiker, dvs. beregner af bærende konstruktioner, se artiklen Bygningsingeniør.

Det mindste område for rådgivende ingeniører er geologiske undersøgelser og prospektering. Her udfører ingeniørerne overflademålinger og observationer. Det sker for at fastslå strukturen i de øverste jordlag og fx spore forekomster af olie, naturgas og mineraler samt grundvand.

Teknisk afprøvning og analyse er et særligt område, hvori indgår rådgivning. Her arbejdes først og fremmest med afprøvning og analyse af mekaniske og elektriske systemer, der blandt andet omfatter typegodkendelse af skibe, fly, motorkøretøj, nukleare anlæg m.v.

Det kan også handle om kontrol af levnedsmidler, herunder dyrlægekontrol inden for fødevareproduktion, eller teknisk afprøvning og analyse af bygningsberegninger.

Næsten hver anden rådgivende ingeniør har projektledererfaring. Projektledelse er med andre ord en nøglekompetence for rådgivende ingeniører. Se mere projektledelse og om at være Leder.

Der stilles høje krav til rådgiverne, uanset om der skal bygges en bro, den giftige jord skal renses, eller en ny boreplatform skal sættes i søen. Derfor er viden og kreativitet altid udgangspunktet for rådgivende ingeniører.

Rådgivende ingeniører arbejder med design ud fra et livscyklusperspektiv og bæredygtighed. De arbejder desuden i stigende grad med avancerede digitale værktøjer. Som rådgiver møder du krav om forretningsforståelse og viden om organisation og ledelse.

Rådgivende ingeniører arbejder sammen med en række andre specialister, fx advokater og arkitekter, geologer, kommunikationsfolk, økonomer, handelsuddannede og mange former for teknikere.

Arbejdsplads

Rådgivende ingeniører er ansat i private virksomheder med speciale i byggerådgivning eller teknisk rådgivning.

Offentligt ansatte ingeniører i fx energi- og forsyningsselskaber, kommuners tekniske forvaltning eller i statslige styrelser kan have rådgivende funktioner i spørgsmål om fx fysisk planlægning, egnsudvikling, miljø, alternativ energi eller trafik. Se mere om Offentlig administration.

Mange rådgivende ingeniørvirksomheder er internationalt orienterede. Eksporten står for ca. 20 procent af branchens totalomsætning.

Tidligere lå næsten hele eksportomsætningen for ingeniører i udviklingslandene, primært i Afrika. I dag arbejder ingeniørerne på nye markeder, en stor del i Østeuropa, Rusland og Fjernøsten samt i Sydamerika.

Ingeniørerne kan enten være udstationeret i virksomhedens udenlandske afdeling eller datterselskab, eller de udsendes til løsning af en konkret opgave.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Ingeniørarbejde inden for miljø39.080 kr.-38.508 kr.
Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer 45.196 kr.--
Metodeingeniør, Patentingeniør, Kvalitetsingeniør o.l.43.878 kr.38.371 kr.39.081 kr.
Ingeniørarbejde inden for elektricitet43.184 kr.--
Ingeniørarbejde inden for elektronik42.894 kr.--
Arbejde med by- og trafikplanlægning41.086 kr.-40.210 kr.
Arbejde med teknisk salg42.237 kr.--
Ingeniørarbejde i industri og produktion43.486 kr.--
Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg41.115 kr.38.210 kr.39.065 kr.
Ingeniørarbejde inden for kemi49.223 kr.--
Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi mv.48.146 kr.--
Ingeniørarbejde inden for telekommunikation44.181 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Det er specielt for Danmark at have et arbejdsområde som rådgivende ingeniørvirksomhed. I de fleste andre lande foregår projekterings- og planlægningsarbejdet som en biaktivitet til entreprønørvirksomhed, industriproduktion eller i offentlig forvaltning.

Ca. en tredjedel af omsætningen for rådgivende ingeniørvirksomhed ligger på eksportmarkederne. Det er specielt opstilling og levering af færdige fabriksanlæg, der har en stor eksportandel og næsten udelukkende løses for udenlandske kunder.

Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder udgør en tredjedel af ingeniørernes omsætning.

Eftersom rådgivende ingeniører indsamler, strukturerer og formidler specialviden, er det et område med lyse udsigter for fremtiden.

Mere uddannelse

En del ingeniører tager efteruddannelse inden for projektledelse, fx udviklings- og projektingeniørernes efteruddannelse. Den udbydes af ingeniørskolerne.

Rådgivende ingeniører kan også tage Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse samt en række masteruddannelser.

Få mere at vide

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

Foreningen af rådgivende ingeniører
www.frinet.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.