Foto af Kødindustriingeniør
Job

Kødindustriingeniør

En kødindustriingeniør arbejder i kødindustrien og beskæftiger sig bl.a. med kontrol af produktionen.

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder i kødindustrien, Universiteter, Forskningsinstitutter
Stillingsbetegnelser:
Kødindustriingeniør

Desuden står kødindustriingeniøren for kvalitetsstyring, slagteri og laboratorieledelse og har desuden kontakt med kunder. En del af arbejdet består af administrative opgaver og kontrolopgaver. Som kødindustriingeniør kan du også arbejde med forskning og undervisning.

Det er vigtigt at være indstillet på at skulle have kontakt med fødevareindustrien i andre lande, da flere danske virksomheder har filialer i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kødindustriingeniør
Kvalitetskontrol - Ingeniøren både designer og kvalitetskontrollerer de industrielle kødprodukter.

Kødindustriingeniører arbejder i kødindustrien. Her foregår alt fra slagtning af dyr til fremstilling af spiseklare fødevarer. Herudover er der en stor følgeindustri, hvor der bliver produceret hjælpestoffer som fx konserveringsmidler, teknisk udstyr, emballage m.v.

  • råvarehåndtering og processtyring
  • produktionsplanlægning og -logistik
  • produkt- og procesudvikling
  • kvalitetsstyring
  • laboratorieledelse
  • forhandling med kunder og myndigheder

Der udføres også mange kontrolopgaver. Desuden vil du skulle deltage i en række mere administrative opgaver som dokumentation og formidling af information.

På flere produktionsvirksomheder i kødindustrien foregår der forskning inden for området, som du kan deltage i. Men forskningen foregår også ved universiteter og forskningsinstitutter.

Branchen har sit eget forskningsinstitut, Danish Meat Research Institute, der arbejder med så forskellige opgaver som mikrobiologi, design af maskiner og processtyringssystemer.

De danske virksomheder inden for kødbranchen er forholdsvis store, og langt størstedelen af produkterne eksporteres til udlandet. Virksomhederne er internationalt orienterede og har ofte selskaber i andre lande.

Arbejdsplads

Kødindustriingeniører arbejder primært på universiteter og professionshøjskoler, produktionsvirksomheder i fødevareindustrien, i farve- og lakindustrien, i mejerisektoren samt i medicinalindustrien.

Andre beskæftigelsesområder er Forskning og udvikling.

 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Kødindustriingeniør48.362 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at få arbejde som kødindustriingeniør.

Mere uddannelse

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, udbyder korte kurser for kødindustriingeniører.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
www.science.ku.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.