Foto af Maskinmester
Job

Maskinmester

Som maskinmester er du ansat som leder i maskinrummet på skibe eller inden for offshore og vindmølleproduktion. Som maskinmester skal du have en stor energiteknisk viden og være dygtig til at gennemskue fejl i maskiner, da det er dit ansvar at sikre driften.

Fakta

Arbejdssteder:
Handelsskibe, Passagerskibe eller offshore på boreplatforme, Bølgeenergianlæg eller vindmølleparker
Stillingsbetegnelser:
Maskinmester, Skibsmaskinmester, Skibsmaskinist, Teknisk leder

Arbejdet som maskinmester indebærer, at du har lyst og evner til at lede andre ansatte.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af maskinmester
Maskinmester - maskinchef og maskinist dybt under dæk.

Som maskinmester kan du stå for driften af de tekniske anlæg på skibe Maskinmestre beskæftiges i høj grad også inden for vindmølleindustrien.

Til søs arbejder maskinmestre på moderne handels- og passagerskibe. Ombord på højt specialiserede skibe inden for kabellægning, skibe til opsætning af havvindmøller og på skibe eller platforme, der eftersøger olie. Maskinmestre er også beskæftiget inden for søværnet, på krigsskibe, inspektionsskibe og miljøskibe.

Skibsmaskinister er skibsassistenter med en videreuddannelse til Skibsmaskinist. De kan arbejde som maskinchef på mindre skibe.

Offshore-industrien benytter også mange maskinmestre inden for områder som havvindmøller, bølgeenergi og på olie- og gasplatforme.

Ledelse er fælles for næsten alle maskinmestre. De har som regel ledelsesansvar for en mindre eller større gruppe af ansatte, og ofte ansvar i forhold til budgetter og økonomi.

En del arbejder i udlandet.

Der er også brug for uddannede maskinmestres energitekniske viden i andre typer af stillinger, fx ved salg af tekniske produkter, projektering og rådgivning eller som teknisk leder. Se mere herom i jobbet som driftsleder mv.

Arbejdsplads

Kun omkring 20 procent af maskinmestrene arbejder til søs. Dem, der gør, arbejder inden for Skibsfart på handelsskibe, passagerskibe eller i marinen samt inden for offshore-industrien. Her arbejder de med vindmøller eller bølgeenergi samt på olieboreplatforme.

Nogle maskinmestre arbejder med fremstilling af vindmøller og dele hertil, se mere om vindmølleindustrien, andre med fremstilling af andre maskiner. En del er beskæftiget i rådgivende ingeniørfirmaer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Maskinchef, Skibsmaskinmester45.096 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Generelt er der stor forskel på, hvad en maskinmester tjener, alt efter om ansættelsen til søs er offentlig eller privat. Maskinmestre er som regel ansat på kontrakt og er altså selv med til at forhandle deres løn.

Fremtidsmuligheder

Maskinmestre går ofte i land efter nogle år til søs og arbejder som mellemledere og ledere inden for energi, miljø, service, sikkerhed osv.

Maskinmestre kan opnå mange autorisationer og certifikater, disse kan opnås efter relevant praktik eller specifik undervisning.

Mange maskinmestre har et eller flere af de følgende: Kedelpasser-certifikat, El-autorisation, VVS (GVS) autorisation, sønæringsbeviser, køleautorisation, energ konsulent, kloakmester og flere.

Maskinmestrene har gode beskæftigelsesmuligheder, og der er meget lav ledighed. De bedste muligheder for arbejde er på land.

Mere uddannelse

Maskinmesterskolerne tilbyder en række tekniske efter- og videreuddannelseskurser for uddannede maskinmestre. Man kan få et program for kurserne hos maskinmesterskolerne, og de maritime uddannelsesinstitutioner, Maskinmestrenes Forening eller Søfartsstyrelsen.

Maskinmestre kan desuden videreuddanne sig på deltid med en diplom- eller masteruddannelse.

Diplomuddannelse

Som maskinmester kan du tage en diplomuddannelse inden for det tekniske område.

Ledelsesakademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, se:

Masteruddannelse

På masterniveau kan du fx videreuddanne dig inden for ledelse, og du kan kombinere kompetencer inden for teknologi og ledelse, se:

For både diplom og master gælder, at man kan tage en hel uddannelse, men også tilmelde sig et modul ad gangen.

Få mere at vide

Maskinmestrenes Forening
www.mmf.dk

Maskinmesterskolerne
www.maskinmester.dk

Det Blå Danmark
www.worldcareers.dk

Søfartens ledere
www.soefartensledere.dk

Danmarks Rederiforening
www.shipowners.dk

Søfartsstyrelsen
www.sofartsstyrelsen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.